Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Noveller

Skapad 2018-01-22 10:56 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Noveller är små korta texter, ofta om en enskild händelse och med endast några få karaktärer. Syftet med novelltemat är att du först får lära känna genren genom att läsa, diskutera och analysera olika noveller och till sist avsluta med att skriva en egen novell.

Innehåll

Arbetets innehåll

I det här arbetsområdet kommer du att få:

 • Läsa och diskutera noveller av klassiska och moderna författare.
 • Analysera noveller i grupp och enskilt, muntligt och i skrift.
 • Skriva en egen novell.
 • Ge respons på innehåll och form på någon av dina klasskamraters noveller.
 • Bearbeta och förbättra din egen novell efter respons.

 

 

Mål

Målet är att du utvecklar din förmåga att:

 • Läsa, samtala om och analysera texter
 • Du blir förtrogen med novellens form
 • Du lär dig applicera novellens form och berättartekniska begrepp på eget skrivande
 • Du lär dig att utifrån respons bearbeta texter till innehåll och form
 • Du övar dig i att tillämpa skrivreglerna

 

Arbetssätt och redovisningsform

 • Vi kommer att gemensamt läsa och analysera novellen Maskrosen i helklass.
 • Därefter får ni på egen hand eller i smågrupper, läsa och jobba med novellen "Ljuvliga barndom".
 • Vi ser på en kort novellfilm (Pälsen) samt analyserar och diskuterar i helklass.
 • Genomgång av novellens särdrag/skirvprocessen och hur man ger och tar emot respons.
 • Novellen skrivs under lektionstid.
 • Därefter får du en novell att läsa som en kamrat har skrivit. Du ska ge skriftlig, konstruktiv kritik på form och innehåll på denna. Ta fram positiva saker och ge förslag på förbättringar.
 • Vi ser på en kort novellfilm (Att döda ett barn) samt analyserar och diskuterar i helklass.
 • Din bearbetade novell lämnas sedan in till oss.

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömning sker genom att vi arbetar formativt med läsförståelsen i På djupet-frågor där du får återkoppling på ditt arbete med texter och läsförståelse. När det gäller skrivandet så utgår vi från matrisen "novellskrivning" nedan. Vi väger också in det muntliga resonemanget.


 

Uppgifter

 • Noveller

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Novellskrivning åk9

1
2
3
Innehåll
Genremedvetenhet och dramaturgi
Din text är i huvudsak skriven utifrån "novellreceptet och har en röd tråd som är relativt lätt att följa. Du följer genrens mönster.
Din text är väl anpassad till "novellreceptet" och har en tydlig röd tråd som är lätt att följa. Du följer genrens mönster på ett levande sätt.
Din text är mycket väl anpassad till "novellreceptet" och har en tydlig röd tråd som är mycket lätt att följa. Du följer genrens mönster på ett levande sätt och kan komma med egna kreativa lösningar.
Språk
Din text är skriven med viss språklig variation och är i huvudsak anpassad till språkliga normer. Du är så gott som säker på skrivreglerna.
Din text är skriven med relativt god språklig variation och är väl anpassad till språkliga normer. Du är säker på skrivreglerna.
Din text är skriven med god språklig variation och är väl anpassad till språkliga normer. Du har hög språklig säkerhet och flyt i texten.
Gestaltning
Beskrivning av personer, händelser och miljöer.
Din text innehåller enkla gestaltande beskrivningar.
Din text innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar.
Din text innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar.
Kamratrespons
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan ge utvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Bearbetning
Du kan utifrån respons bearbet din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Du kan utifrån respons bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett mycket väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: