Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska vt18 åk.7

Skapad 2018-01-22 10:57 i Svaneskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 0 Engelska
Harry Potter, skriva recension och analys, grammatik, presentationer och vocabulary.

Innehåll

v. 2 Läsförståelse + lässtrategier

v. 3 Läsförståelse + lässtrategier

v. 4 Harry Potter

v. 5 Harry Potter

v. 6 Skriva recension + analys av Harry Potter

v. 7 Deadline: lämna in recension och analys

v. 8 SPORTLOV

v. 9 Dreams and sleep: kap.1: Do you need to sleep? + Verbet “have”

v. 10 Dreams and sleep: kap.2: In your dreams + do-omskrivning

v. 11 Clothes and fashion: kap.1: About clothes + reg. verb preteritum

v. 12 Plugga inför provet

v. 13 PÅSKLOV?

v. 14 PROV verbet ”have”, do-omskrivning och reg. verb preteritum

v. 15 Personliga pronomen

v. 16 Frågeord

v. 17 Muntlig framställning - presentationer

v. 18 Förbered presentationer

v. 19 Förbered presentationer

v. 20 Presentationer

v. 21 Vocabulary

v. 22 Vocabulary

v. 23 SKOLAVSLUTNING

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  C 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  C 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
  En  C 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
  En  A 9
 • Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  A 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
  En  A 9
 • I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
  En  A 9
 • I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
  En  A 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  C 9
 • Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: