Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Space and Christmas Letter

Skapad 2018-01-22 11:33 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Du kommer att få skriva ett brev till en låtsasvän och jämföra julfirande i era olika länder. Resten av de kommande veckorna kommer du att få läsa, lyssna på och prata om texter om rymden. Du kommer även att få göra en muntlig presentation av information som du har sökt efter via internet.
Grundskola 6 Engelska
Du kommer att få skriva ett brev till en låtsasvän och jämföra julfirande i era olika länder. Resten av de kommande veckorna kommer du att få läsa, lyssna på och prata om texter om rymden. Du kommer även att få göra en muntlig presentation av information som du har sökt efter via internet.

Innehåll

Övergripande mål

• kan kommunicera på engelska i tal och skrift

• kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

 

Förmågor

• förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter

• formulera sig och kommunicera i tal och skrift

• anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

• reflektera över kulturella företeelser i samband med julen i land där engelska används

 

Centralt innehåll

• Tydligt talad engelska och texter från olika medier.

• Presentationer och beskrivningar i sammanhängande tal respektive skrift.

• Olika sätt att söka och välja texter och talat språk på engelska från internet och andra medier.

• Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

 

Kunskapskrav

• Du kan förstå innehållet i enkla texter.

• Du visar din förståelse genom att redogöra för och kommentera innehållet.

• Du kan välja texter och talat språk av enkel karaktär från internet samt använda det valda materialet i din muntliga presentation.

• Du kan formulera dig enkelt, tydligt och sammanhängande vid din muntliga presentation.

• Du kan uttrycka dig enkelt och tydligt och ev. anpassa innehållet när du skriver om julen till en påhittad brevvän i ett engelsktalande land.

• Du kommenterar julfirandet i ett engelsktalande land i brevet och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

Genomförande

Du ska få börja med att skriva ett brev till en påhittad brevvän om julen i Sverige och jämföra med julfirande i ett engelsktalande land. Sen kommer du att få läsa och lyssna på texter om rymden, framförallt om Apollo 13. Vi kommer att arbeta med uttrycket ”det finns” som heter ”there is” eller ”there are” på engelska och oregelbundna pluraländelser, t.ex. man – men. Du kommer också att få välja något som har med rymden att göra att undersöka mer genom information på nätet och därefter göra en muntlig presentation om det. När du har förberett dig ska du få framföra den för dina klasskamrater. 

 

Bedömning

Ditt brev kommer att bedömas, liksom din muntliga presentation. Din förståelse av en text och dina kommentarer av innehållet kommer också att bedömas.

 

Dokumentation/Utvärdering

Elevernas arbeten sparas i GAFE.

Elever och lärare kommer att utvärdera arbetsområdet i slutet.

Analysen ska läggas i GAFE.

 

Matriser

En
PP Space and Christmas Letter

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Förstå skrift
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter.
Du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i innehållet i enkla texter.
Du kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i innehållet i enkla texter.
Redogöra & kommentera
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du visar att du förstår genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet.
Du visar att du förstår genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer.
Du visar att du förstår genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer.
Välja & använda material
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du kan välja information av enkel karaktär från internet samt med viss relevans använda det valda materialet i din muntliga presentation.
Du kan välja information av enkel karaktär från internet samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i din muntliga presentation.
Du kan välja information av enkel karaktär från internet samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i din muntliga presentation.
Formulera sig i tal
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar vid din muntliga presentation.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del samman-hängande vid din muntliga presentation.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och relativt samman-hängande vid din muntliga presentation.
Uttrycka sig skriftligt
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du kan uttrycka dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar när du skriver om julen till en påhittad brevvän i ett engelsktalande land.
Du kan uttrycka dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar när du skriver om julen till en påhittad brevvän i ett engelsktalande land.
Du kan uttrycka dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassa innehållet när du skriver om julen till en påhittad brevvän i ett engelsktalande land.
Kommentera och jämföra
 • En  E 6
 • En  C 6
 • En  A 6
Du kommenterar i enkel form julfirandet i ett engelsktalande land i brevet och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar i enkel form julfirandet i ett engelsktalande land i brevet och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Du kommenterar översiktligt julfirandet i ett engelsktalande land i brevet och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: