Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pragmatiskt Droppen

Skapad 2018-01-22 11:46 i Klöverstugans förskola Svedala
Förskola
Pragmatisk planering som används av personalen

Innehåll

Samplanering pragmatiskt upplägg

 

Datum: 

180115 

Grupp: 

Droppen

MÅL?

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra.

VARFÖR?

När handlingen flyter på i en jämn ström och det som sägs inte behöver förklaras används begreppet ”Stå fast”. Ett ”gap blir observerbart när någon tvekar, eller något uppmärksammas på annat sätt än enligt vanan eller normen. I problematiska situationer visar sig ”gap” i form av tvekan, tvivel eller informationsbrist

 Vid aktivitetstavlan väljer barnen det rum de vill vara i. Antalet platser i ett rum varierar och de vuxna kan ta bort eller öppna platser beroende på omständigheter i gruppen. Som vuxen har vi kunskap om vilka barn som kan vara bra för varandra och göra aktiviteter tillsammans samt vilka barn som kan vara lärresurser för varandra. Det kan uppstå ett Gap i samband med detta. Barnen kan ha svårt att förstå varför antalet platser varierar och varför just ”jag” inte får vara i ett rum just nu. De kan uppleva att vi vuxna är ”orättvisa” eller ”elaka” vid dessa tillfällen. 

HUR?

Samhandling, vilka undervisningsprinciper väljer vi?

  • Faktabaserade
  • Normerande
  • Pluralistiska

Vilka riktningsgivare använder vi?

  • bekräftande
  • instruerande
  • omorienterande

 

Vi ska använda oss av den Normerande undervisningsprincipen, d v s att barnen ska få kunskap om vad som är värderat som rätta handlingar. Vi ska även använda oss av den Pluralistiska undervisningsprincipen, där olika värderingar ställs mot varandra. Här får vi också på ett kritiskt sätt prova på att lösa problem . Barnen kommer att vara inblandade i diskussioner och lösningar.

 

Vi ska arbeta med Instruerande och Omorienterande riktningsgivare. Vi vuxna samtalar med barnen och instruerar dem i hur de förväntas handla. Vi fungerar även som omdirigerade för att visa barnen alternativa vägar i problemlösning.

 

VAD?

Vilka värden vill vi jobba med? T. ex. demokrati, miljöfrågor, värdegrund, inflytande och likvärdighet. Tidigare erfarenheter – ”gammal mening” – I allt vårt erfarande relaterar vi till tidigare erfarenheter och detta i sin tur modifierar kommande erfarenheter.

 Vi arbetar med demokrati, värdegrund, barns inflytande i beslut och utefter pedagogers/barns tidigare erfarenheter.

 

VEM/VILKA? Aktörer:

Pedagoger på Droppen samt barngruppen

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: