Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Petter och hans fyra getter

Skapad 2018-01-22 12:08 i Leklandia Heby
Förskola
Pedagogisk planering Månen Petter och hans fyra getter

Innehåll

Bakgrund:

Vi använder oss av boken Petter och hans fyra getter som utgångspunkt under temat eftersom vi inte riktigt har sett något gemensamt ämne som verkar intressera barnen just nu. Genom att använda boken som grund kommer vi på ett lätt sätt kunna styra in temat åt det håll som intresserar barnen.

Syfte:

Vi har under en lång period arbetat med normer och värden, vi har lagt stort fokus på att få ihop gruppen och stärka gruppkänslan. Vi ser att det är många mål inom framförallt matematik, språk, teknik och skapande som vi inte har erbjudit barnen under hösten. Vi har inte lagt något stort fokus på dessa mål ur läroplanen, och har heller inte sett något intresse hos barnen. Vi tycker att boken Petter och hans fyra getter är ett bra redskap för att erbjuda dessa mål under våren. 

Mål:

Vi vill se och höra att barnen har fått ett ökat intresse för matematik, språk, teknik och skapande. Vi vill se och höra att dem använder sig av sin kunskap i lekar och aktiviteter.  Vi vill också se ett ökat intresse för böcker och läsning. 

Arbetssätt:

Vi kommer utgå från boken Petter och hans fyra getter. Vi startar upp Temat med att presentera boken och läsa. Sedan kommer vi börja arbetet  med matematik och färg för att se var barnen befinner sig i sitt kunnande. Därefter följer vi barnen och deras intressen, allt med koppling till Temat. 

 

Uppgifter

 • v.4

 • v. 5

 • v. 6

 • v.8

 • v.9

 • v. 10

 • v.11

 • v. 12-13

 • v. 14

 • v. 15

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: