Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Upptäcktsfärd

Skapad 2018-01-22 12:13 i Leklandia Heby
Förskola

Innehåll

 

Bakgrund:

 

Vi har lagt märke till att barnen visar nyfikenhet för olika ämnen och samband. Barnen har bl.a. funderat över varför kyrkklockan ringer, varifrån vårt vatten kommer, vad är det för sirener som låter m.m. Vi tycker att dessa frågeställningar får vara utgångspunkten för vårt kommande arbete med upptäcktsfärder.

 

Syfte:

 

Syftet med att göra upptäcktsfärder tillsammans med barnen är att de ska få en förståelse för olika fenomen och vad som finns runt omkring oss i vår närmiljö. I och med upptäcktsfärderna ska barnen få erfarenheter kring ett ämne eller frågeställning. Vi ska tillsammans efter varje upptäcktsfärd samtala och eventuellt söka mer information kring det vi har upptäckt.

 

Mål:

 

Under vårterminen vill vi att barnen ska få:

 

 • erfarenheter och kunskaper genom att formulera olika frågeställningar

 • erfarenheter och kunskaper kring ett arbetssökande arbetssätt

 • erfarenheter att sammanställa information

 • uttrycka sina kunskaper på olika sätt, både muntligt, i bild och form, text och genom skapande verksamhet

 

Arbetssätt:


Vi kommer att göra en upptäcktsfärd tillsammans med barnen en dag i veckan. Vi promenerar tillsammans till en ny plats varje gång. Innan upptäcktsfärden görs kommer vi att diskutera tillsammans med barngruppen om vad de är intresserade av och vad de vill se/besöka. Vi formulerar frågeställningar tillsammans. Efter upptäcktsfärden samtalar vi om våra erfarenheter.

 

 

 

Uppgifter

 • V. 4

 • V. 5

 • V. 6

 • V. 11

 • V. 12

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: