Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lag och rätt 8B

Skapad 2018-01-22 12:31 i Domnarvets skola Borlänge
Arbete om lag och rätt åk 8
Grundskola 8 Samhällskunskap
Från v 4 fram till v 13 skall vi jobba med ett avsnitt som handlar om lagar och regler. För att det skall vara lättare att leva tillsammans i ett samhälle har vi olika regler som säger vad du får och inte får göra. I Sverige har vi kommit överens om olika lagar som har samma funktion som regler och om du bryter mot dessa lagar kan du bli straffad. Sverige är en rättsstat vilket betyder att du inte kan bli straffad för brott som inte finns och att lagen är lika för alla. Det är riksdagen som stiftar våra lagar. Ibland ändras människors uppfattning om vad som är rätt och fel. Det kan leda till att lagar ändras. Ett exempel på detta är att barnaga (att man fick slå barn) var tillåtet förr men olagligt idag.

Innehåll

Så här kommer vi jobba:

Lektionsgenomgångar, klassrumsdiskussioner, läxor, instuderingsfrågor, filmer, startuppgifter

Examinationer och bedömning:

Startuppgifter, lektionsdiskussioner, skriftligt prov fredag 10 (se konkretiserade mål)

Uppgifter du ska göra:

(OBS! LÄXORNA FINNS SOM UPPGIFTER I UNIKUM OCH SKALL BESVARAS GENOM UNIKUM)

Läxa 1 v 4 Bara på skoj s 100-101 i utkik, gör frågor och lämna in i Unikum till torsdag v4.

Läxa 2 v 5 Civil Olydnad s 104 i utkik, gör frågor och lämna in i Unikum till torsdag v5.

Brottsstatistik uppgift gör vi på lektionstid v 6.

Läxa 3 v 6 Skadeståndsskyldig i unga år, gör frågor och lämna in i Unikum till torsdag v6.

Läxa 4 v 7 Sök information om ett brott i massmedia och presentera detta för klassen tisdag v8 OBS! Kom ihåg att du skall skriva ut texten och ha med dig den till lektionen då redovisningen sker och  

- Berätta om brottet, var när och hur?

- Vad är det för brott?

- Vad tycker du om detta?

- Varifrån har du fått informationen? Vilka källor finns med i den text du har fått informationen ifrån?

- Är källorna trovärdiga? Varför? Varför inte? Använd din modell för källkritk.

v 11 Uppgift om mänskliga rättigheter, sök information om brott mot mänskliga rättigheter (källkritik)

v 12 tisdag jobba med källkritiksövning med förskriven modell om dödsstraff

v12 prov fredag

v13 Källkritiska övningar om straffskala

Konkretiserade mål:

Du skall veta vad lagar, regler och normer är.

Du skall kunna förklara vad ordet rättsstat betyder.

Du skall veta vad Sveriges Rikes lag är.

Du skall veta hur en lag blir till och vilka som bestämmer (stiftar) lagar.

Du skall veta vilka de fyra grundlagarna är och vad de har för funktion.

Du skall veta varför lagar ändras, tas bort eller tillkommer.

Du skall veta vad som menas med civil olydnad och reflektera kring detta.

Du skall veta hur gammal man är när man är  straffmyndig och vad detta innebär?

Du skall ha kunskaper om brottsstatistik, tex vilka tre olika brottskategorier som är mest anmälda.

Du skall veta vad som menas med mörkertal och kunna föra resonemang och reflektera kring detta.

Du skall kunna resonera kring varför människor begår brott och hur socioekonomi kan påverka detta

Du skall ha kunskaper kring ungdomsbrottslighet och kunna reflektera kring detta.

Du skall veta vad som menas med organiserad brottslighet och varför detta är ett hot mot samhället.

Du skall kunna förklara begreppen brottsoffer, brottsofferjouren och kvinnojouren

Du skall veta vad syftet är med polisens jobb är.

Du skall kunna ärendegången från brott till straff med begrepp som (Gripa, Anhålla, Häkta, Rättegång, Dom Påföljd, Förundersökning, bevis, åtal, åtalsunderlåtelse, frihetsberövande)

Du skall känna till skillnaden mellan Brottsmål och tvistemål

Du skall veta vad en domstol är och vilka olika domstolar som finns?

Du skall veta lite om hur en rättegång går till och vilka personer som är med i en rättegångssal.

Du skall veta vilka olika påföljder som finns i Sverige och i världen.

Du skall kunna föra resonemang och kunna reflektera kring olika påföljder.

Du skall kunna granska olika källor, identifiera källor och visa ett källkritiskt förhållningssätt

Syfte och förmågor du skall träna på i detta arbetsområde

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 

Filmer som kan vara till hjälp i detta arbetsområde

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SnDISHc8VYA

 

Uppgifter

 • Bara på skoj inlämnad läxa till torsdag v4

 • Civil olydnad inlämnad läxa till torsdag v5

 • Skadeståndsskyldig i unga år läxa till torsdag v6

 • Konkretiserade mål som instuderingsuppgifter i pdf

 • Sök information om ett brott i massmedia och presentera detta för klassen tisdag v8

 • Söka information om ett brott som bryter mot mänskliga rättigheter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh

Matriser

Sh
Kunskapskrav Samhällskunskap år 7-9

Kunskapskrav Samhällskunskap 7-9

 • Sh   reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • Sh   analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • Sh   analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • Sh   uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • Sh   söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
 • Sh   reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
E
C
A
Förmåga:
*reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. *analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.
Har ej visat grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Förmåga:
*reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. *analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller. *analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.
Har ej visat förmåga att undersöka hur sociala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom- och mellan olika samhällsstrukturer
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom- och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom- och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom- och mellan olika samhällsstrukturer.
Förmåga:
*analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller.
Har ej visat förmåga att i beskrivningar använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Förmåga:
*reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
Har ej visat att föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av- och påverkar varandra.
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av- och påverkar varandra.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av- och påverkar varandra.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av- och påverkar varandra.
Förmåga:
*reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. *reflektera över mänskliga rättigheter, samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser
.Har ej visat förmåga att beskriva enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven beskriver enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven beskriver förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven beskriver komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Förmåga:
*uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. *reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
Har ej visat förmåga att undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Förmåga:
*uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. *reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar. *analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.
Har ej visat förmåga att värdera och uttrycka olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Förmåga:
*reflektera över mänskliga rättigheter, samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
Har ej redogjort för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Ny aspekt
*reflektera över mänskliga rättigheter, samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
Har ej redogjort för de nationella minoriteterna, samt deras särställning och rättigheter
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna, samt deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna, samt deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna, samt deras särställning och rättigheter.
Ny aspekt
*analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller. *uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv.
Har ej visat grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer.
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer.
Ny aspekt
*analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller. *uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv. *reflektera över mänskliga rättigheter, samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
Har ej visat förmåga att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former av gemensamt beslutsfattande.
Eleven visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former av gemensamt beslutsfattande.
Eleven visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former av gemensamt beslutsfattande.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former av gemensamt beslutsfattande.
Ny aspekt
*söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.
Har ej visat förmåga att söka information om samhället och använda olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
*söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet.
Har ej visat förmåga att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: