Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bondgården

Skapad 2018-01-22 13:29 i Lillegårdsskolan Partille
Grundskola 1 – 2 Svenska NO (år 1-3)
Eleverna ska få kunskap om bondgården, jordbruk och djurhållning, som är en viktig samhällsfunktion.

Innehåll

 

På detta sätt kommer vi arbeta under lektionerna:

- läsa och lyssna på texter om bondgården, jordbruk och bondgårdsdjuren

- lyssna på och skriva faktatexter

- lära oss om vad medlemmarna i bondgårdsdjurens familjer heter

- skapa bilder utifrån texter

- titta på filmserien "Bondgården" och "Djur på gården - kor, grisar, får, höns

- titta på filmen "Livet på bondgården"

- studiebesök på bondgården

 

Lärarna kommer att bedöma: 

Din förmåga att:

- lyssna och återberätta i olika samtalssituationer

- skriva korta faktatexter med grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

- skriva så att texterna är läsliga för dig själv och andra

- presentera en av dina texter för en elevgrupp muntligt

- delta aktivt under lektionspass och studiebesök

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: