Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rätt, fel, etik och moral

Skapad 2018-01-22 14:06 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
I vårt samhälle finns det flera regler om vad som är rätt och fel. Dessa regler är nödvändiga för att vi ska kunna leva tillsammans och regler fyller alltså en stor funktion i vårt samhälle. Ibland kan det dock hända att vår uppfattning om vad som är rätt och fel skiljer sig från samhällets uppfattning. Vi kan till exempel tycka att det är rätt att ljuga, stjäla eller fuska trots att det går emot samhällets regler och normer. Det uppstår alltså en värderingskonflikt. Under detta moment kommer vi arbeta mer med värderingskonflikter och fundera på hur vi kan se på dessa konflikter och hantera dem. Enkelt uttryckt kommer vi alltså arbeta med frågor om rätt, fel och etik och moral.

Innehåll

Vad kommer vi arbeta med?  

 • De religionsvetenskapliga begreppen etik och moral 
 • De etiska modellerna, dvs. olika synsätt på etik och moral 
 • Hur vi kan använda de etiska modellerna för att diskutera moraliska problem 

Hur kommer vi arbeta? 

 • Vi kommer ha genomgångar 
 • Vi kommer ha diskussioner i smågrupper och helklass
 • Vi kommer göra värderingsövningar både enskilt och i grupp 
 • Vi kommer göra en skriftlig examinationsuppgift, där du kommer få ta ställning till ett moraliskt problem. 

Hur kommer vi visa våra kunskaper? 

 • Kunskaper, resonemang, slutsatser, analyser och begreppsanvändning som du gör muntligt under genomgångar och diskussioner 
 • Kunskaper, resonemang, slutsatser, analyser och begreppsanvändning som du gör skriftligt på examinationsuppgiften 

När kommer vi arbeta med detta? 

 • Vi kommer arbeta med detta under vecka fyra och fem. 
 • Examinationsuppgiften skickas in senast den 5/2 via Unikum, Office365 eller mail. 

Undervisningsinnehåll 

Matriser

Re
Rätt, fel, etik och moral

E
C
A
Moraliska frågeställningar och värderingar,
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Etiska begrepp & modeller
Du kan använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt när du resonerar kring etiska problem.
Du kan använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt när du resonerar kring etiska problem.
Du kan använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt när du resonerar kring etiska problem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: