Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hem- och konsumentkunskap årskurs 5

Skapad 2018-01-22 14:10 i Rydsbergsskolan grundsärskola Lerum
Grundskola 5 Hem- och konsumentkunskap
Välkomna till en introduktion i hem- och konsumentkunskap. Här kommer ni att få lära er grunderna i att utöva praktiska och teoretiska moment som kan förekomma i hemmet.

Innehåll

Hem- och konsumentkunskap för åk 5

Hulan, Almekär och Aspenäs ht 17 vt 18

Du kommer att få sätta dig in i vad ämnet innebär och du kommer att få utöva praktiska och teoretiska moment i ämnet hem- och konsumentkunskap. Du kommer att få grundläggande kunskaper inom ämnesområdena hälsa, ekonomi och miljö.

Syfte: Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

Kopplingar till läroplanen:

Planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang.

Hantera och lösa praktiska situationer i hemmat

Värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Recept och instruktioner och hur de skall läsas och följas samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning.

Bakning och matlagning och olika metoder för detta.

Planering och organisering av arbetet vi tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet.

Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt.

Hygien och rengöring vid hantering , tillagning och förvaring av livsmedel.

Olika verktyg som stöd för planering av varierande och balanserade måltider samt hur måltider kan fördelas över en dag.

Måltidens betydelse för gemenskap.

Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.

Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumtionsinformation.

Jämförelser av några vanliga varor, till exempel utifrån jämförspris.

Några olika miljömärkningar av produkter och deras betydelse.

Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur det påverkar miljö och hälsa.

Återvinning i hemmet och i närområdet och hur det fungerar.

Olika mattraditioner, till exempel vid firande av högtider.

Matriser

Hkk
Hulan, Almekär och Aspenässkolan hem- och konsumentkunskap Åk 5

hem- och konsumentkunskap

Har tillgodogjort sig följande
>
>
>
Tillaga enkla måltider och gnmföra andra uppg som hör samman med måltiden
Gör detta med viss anpassning till aktivitetens krav
Gör detta med relativt god anpassning till aktivitetens krav
Gör detta med god anpassning till aktivitetens krav
I arbetet använda metoder, livsmedel och redskap
Gör detta på ett i huvudsak fungerande och säkert sätt
Gör detta på ett relativt väl fungerande och säkert sätt
Gör detta på ett väl fungerande och säkert sätt
Ge omdömen om arbetsprocessen och resultatet
Kan ge enkla omdömen
Kan ge utvecklade omdömen
Kan ge välutvecklade omdömen
Föra resonemang om varierade och balanserade måltider
Kan föra enkla resonemang
Kan föra utvecklade resonemang
Kan föra välutvecklade resonemang
Föra resonemang om relationen mellan konsumtion och privatekonomi samt om ngr vanligt förekommande varor och jämför då varorna utifrån deras pris och påverkan på miljö och hälsa
Kan föra enkla resonemang
Kan föra utvecklade resonemang
Kan föra välutvecklade resonemang
Föra resonemang om skillnader mellan reklam och konsumentinformation
Kan föra enkla resonemang
Kan föra utvecklade resonemang
Kan föra välutvecklade resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: