Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårt närområde Gunnesbo och vår stad Lund

Skapad 2018-01-22 14:44 i Gunnesboskolan F-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Tänk att vi bor i en av Sveriges äldsta städer! Hur kan vi märka det? Vad finns det för kända platser och byggnader? Hur kan vi hitta i Lund?
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Du får bekanta dig med ditt närområde från sista istiden till nutid.

Innehåll

Mål

Du ska kunna: 

 • berätta något om Gunnesbos/Nöbbelövs och  Lunds historia
 • känner till några viktiga platser i Lund
 • jämföra hur det var att leva i Lund förr och nu
 • namnge, hitta och placera några gator, torg och byggnader i Lund på en karta
 • redovisa om en plats/byggnad/park i Lund för klassen 
 • kunna de fyra väderstrecken
 • söka information ur olika källor
 • jämföra och undersöka källor, deras avsändare och budskap 

 

Arbetets innehåll

I detta arbetsområde ska du få lära dig mer om Lund dess historia. Du kommer att få veta mer om kända platser och byggnader. Du ska också få lära dig namn på gator, torg och byggnader, hur du kan hitta samt placera ut dessa platser på en karta. 

 

 

Arbetssätt och redovisning

 • Samtal om vad du känner till om Gunnesbo/Nöbbelöv och Lund.
 • Rundvandring i området och jämföra förr och nu efter att även ha sett ett bildspel från 1974
 • Arbeta två och två och skriva fakta om en byggnad, ett torg eller park som redovisas vid rundvandring i stan.
 • Kartträning och väderstreck som läxa.
 • Lyssna på högläsning ur Petrini-deckare och följa deras äventyr i Lund på karta.

Bedömning

Bedömning sker:

 • Deltagande vid samtal / jämföra förr och nu 
 • Vid arbete i par med att skriva faktatext och redovisning
 • Kunna använda två källor, en digital och en tryckt
 • Läxförhör kartkunskap (namngeografi i Lund), väderstreck

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: