Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA i förskolan, luft.

Skapad 2018-01-22 14:48 i Stallbackens förskola Ludvika
En mall att utgå från när den pedagogiska förskoleverksamheten/arbetsområdet ska planeras. (Reviderad ht-2016)
Förskola
Naturvetenskap som kommer att behandla ämnet luft skall startas upp under VT-18. Vi kommer att tillsammans med barnen prata om och experimentera med luft.

Innehåll

Temat/aktiviteten

 

Var är vi? I start groparna, vi har diskuterat lite granna om luft då några barn försökte göra en luftballong.

 

Vart ska vi? Vi vill att barnen skall visa intresse för naturvetenskap och kunna diskutera tillsammans om de olika experiment vi skall göra. Att de på ett enkelt vis skall kunna använda sig av naturvetenskapliga termer och kunna förklara vad som sker vid experimenten.

 

Hur gör vi? Vi använder oss av NTA lådan luft, där vi har allt material såsom handbok och experiment. Vi kommer att dela in barnen i mindre grupper och diskutera och utföra olika uppgifter. Vi kommer att dokumentera med Ipad vad vi gjort.

 

Läroplanen

Vilka läroplansmål är kopplade till aktiviteten/arbetsområdet? (max 3 mål)

Kopplingar till läroplanen

  • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: