Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet åk 4

Skapad 2018-01-22 15:14 i Vessigebroskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 4 Teknik Fysik Kemi
Vad är elektricitet? Vad styrs av elektricitet? Vad är en elektron? Varifrån kommer elektriciteten? Hur ser ett batteri ut inuti? Vem upptäckte elektriciteten? ...Det finns mängder av spännande frågor som vi ska söka svar på!

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet: 

- att göra jämförelser och se likheter och skillnader/fördelar och nackdelar

- diskutera och använda dig av olika begrepp

- pröva, ompröva och reflektera kring laborationer/undersökningar om elektricitet

- ta till dig nya kunskaper inom området elektricitet

 

Bedömning - vad och hur

Detta kommer vi att bedöma:

- att du känner till några energikällor och att du kan se fördelar och nackdelar med dessa

- hur du använder nya begrepp

- att du kan koppla en krets och få en lampa att lysa

- hur du reflekterar kring och analyserar dina resultat i experiment och undersökningar

 

 

På detta sätt kommer vi att bedöma:

- genom att lyssna när du diskuterar med kamrater

- ta del av dina arbeten

- ditt resultat på provet

- hur du löser uppgifter

- ditt praktiska test

Undervisning och arbetsformer

Klassen har diskuterat (med hjälp av den kollaborativa strategin EPA) och kommit fram till hur de vill arbeta för att nå målen:

 

- jobba laborativt 

- göra experiment

- titta på film

- lyssna på lärarna som berättar

- läsa eller lyssna på faktatexter

- instuderingsfrågor

- studiebesök

- bildspel i google presentationer

- jobba med kollaborativa strategier, som tex EPA, Lyssna och skriv, Rondellen mm

Vi vill arbetar enskilt, i par eller i grupp beroende på vilken uppgift det är

 

Uppgifter

 • Ej namngiven

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.
  Tk  4-6
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system, till exempel i ficklampor.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: