Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa och rörelse.

Skapad 2018-01-22 15:18 i Biskopsnäsets förskola Ludvika
Förskola
Planeringsmall

Innehåll

NULÄGE

 

Hur ser det ut i barngruppen idag? Vad är barnen intresserade av? Vilka behov ser vi?

    På avdelningen har vi 21 barn, mellan 2-5 år som tycker om rörelse. Barnen behöver stärka sin grovmotorik och kommer ibland med egna förslag om att få hänga i repet mm under den fria leken.

BRAINSTORMING MED BARNEN

Vad vet barnen redan idag? Brainstormingen dokumenteras KORT Í NÅGON FORM... ( foto på kladd, pic collage etc...)

Barnen berättade att de tyckte att allt var bra på gymnastiken. Några förslag som de nämnde var att hänga i repet, klättra i ribbstolen och hoppa studsmatta mm.

SYFTE

Syftet är att barnen ska få röra sig och tycka att det är roligt samt lära sig att det är hälsosamt med rörelse. Träna grovmotoriken och lära känna sin kropp. Lyssna, förstå instruktioner, vänta på sin tur samt visa hänsyn till sina kamrater.

MÅL UR LÄROPLANEN

 

Vilka mål vill vi jobba mot? Max fem st.

 

METOD

Hur gör vi? Vilka lärprocesser/aktiviteter ska vi använda oss av för att utveckla barnens förmågor?

Rörelse med barngruppen regelbundet i lekhallen. Dans och rytmik, rörelselekar, hinderbana.

Under den snöfria perioden tränas grovmotoriken, konditionsträning och rörelselekar i skogen samt på gården.

Pedagogerna samtalar och uppmärksammar tillsammans med barnen om deras lärande.

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vad ska dokumenteras? Hur ska vi dokumentera? Vem dokumenterar?

Pedagogerna dokumenterar barnens lärande genom Ipad och observationer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • får stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: