Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året, månaderna och veckodagarna

Skapad 2018-01-22 15:19 i Ekenäs skolan Stenungsund
Gott Nytt År 2016! I samband med att ett nytt år har påbörjats, kommer vi att lära oss årstidernas, månadernas och veckodagarnas namn. Vi kommer också att lära oss vad som kännetecknar de olika månaderna och årstiderna. Som kuriosa kommer vi att lära oss varifrån veckodagarna har fått sina namn.
Grundskola 1 Musik SO (år 1-3) NO (år 1-3) Biologi
Gott Nytt År 2017! I samband med att ett nytt år har påbörjats, kommer vi att lära oss årstidernas, månadernas och veckodagarnas namn. Vi kommer också att lära oss vad som kännetecknar de olika månaderna och årstiderna.

Innehåll

Innehåll

Vi ska arbeta med årstiderna, månaderna och veckodagarna. 

Genomförande

Vi kommer att göra jämförelser mellan de olika årstiderna, lära oss namnen på månaderna och veckodagarna genom samtal i klassen.

Vi kommer att dokumentera det vi har lärt oss på olika arbetsblad, samt måla bilder för att förtydliga temat.

Vi kommer också att sjunga sånger i anslutning till temat.

Vi kommer se på film.

Vad ska jag kunna?

* månadernas namn

* veckans dagar

* berätta varför vi har årstider

 

Detta visar jag genom att:

* delta aktivt på lektionerna

* arbeta med " Året häftet"

 

Elevinflytande

Vid temats start får barnen berätta vad de redan kan, samt vad de vill lära sig mer om utifrån målen i läroplanen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3

Matriser

NO Bi Mu SO
Året, månaderna och veckodagarna

 • NO   3
Jag kan namnen på några årstider och beskriva någon årstid.
Jag kan namnen på årstiderna och beskriva dem.
Jag kan med hjälp namnen på månaderna i rätt ordning.
Jag kan namnen på månaderna i rätt ordning.
 • SO   3
Jag kan veckodagarna.
Jag kan veckodagarna och berätta om hur några har fått sina namn.
 • SO   3
Jag kan på ett enkelt sätt berätta om någon tradition och högtid.
Jag kan berätta om några traditioner och högtider.
 • Bl
Jag kan rita och måla bilder med anknytning till temat.
Jag kan rita och måla bilder med anknytning till temat, där jag använder mig av egna idéer.
 • Mu  1-3
Jag kan delta i sångerna vi sjunger, och följer i någon mån rytm och tonhöjd.
Jag kan delta i sångerna och kan följa rytmen och tonhöjd med relativ stor säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: