👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hälsa, Kost och Motion Genom Tiderna, Hkk + Idh, Vt-18, Åk 7-8

Skapad 2018-01-22 15:19 i Freinetskolan Mimer Freinet
Grundskola 7 – 8 Hem- och konsumentkunskap Idrott och hälsa
Idag har de allra flesta den uppfattningen att vi för att må bra måste äta nyttigt och motionera. Men hur såg det ut förr? Vi kommer gå igenom olika epoker och lära oss om hur man tänkte kring begreppen kost, motion, och hälsa.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
  Hkk  7-9
 • Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.
  Hkk  7-9
 • Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.
  Hkk  7-9
 • Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta.
  Hkk  7-9
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
  Hkk  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
  Hkk  7-9
 • Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.
  Hkk  7-9

Matriser

Hkk Idh
Hälsa, Kost och Motion Genom Tiderna

F
E
D
C
B
A
Mat, måltider och hälsa
• Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept. • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.Tvätt och rengöring samt olika rutiner och metoder för detta. Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande. Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
Mat, måltider och hälsa
Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt. • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel. Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
Konsumtion och ekonomi/Miljö och livsstil
Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet. Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
Mat, måltider och hälsa
• Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
Mat, måltider och hälsa
Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
Konsumtion och ekonomi
Ungas privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller avbetalning och att teckna abonnemang. Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor. Hushållets ekonomi och att beräkna kostnaden för boende, konsumtion, resor och krediter.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då utvecklade resonemang med relativt god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då välutvecklade resonemang med god koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Konsumtion och ekonomi/Miljö och livsstil
Ställningstaganden vid val av varor och tjänster, till exempel vid inköp av kläder, livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Olika mattraditioner, deras ursprung och betydelse.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.