Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Forntiden

Skapad 2018-01-22 15:24 i Öjersjö Storegård Partille
Kopiera och gör till din egen mall
Grundskola 3 SO (år 1-3)
I detta arbetsområde kommer du få lära dig om forntiden, människans uppkomst och levnadsvillkor under olika tider som stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Syfte)

Syftet med området är att du ska utveckla dina kunskaper om olika historiska tidsperioder. 

Vad ska vi göra? (Centralt innehåll)

Vi arbetar med olika historiska tidsperioder.
Vi lär oss om forntiden.
Vi lär oss om människans uppkomst och anpassningar under olika tidsperioder.
Vi lär oss om urtidsdjur, dinosaurier, istiden, stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

 

Så här kommer vi arbeta

 • Vi kommer att arbeta både i grupp och enskilt.
 • Vi kommer att arbeta både teoretiskt och praktiskt.
 • Vi kommer att göra tidslinjer.
 • Vi kommer att skapa olika tidsfigurer/landskap.
 • Vi använder datorn för att söka fakta.
 • Vi kommer att se på film.
 • Vi kommer att läsa sagor och berättelser om de olika tidsperioderna. 
 • Vi gör ett studiebesök på ett museum. 

Arbetsområdets mål och Kunskapskrav

Efter avlutat arbetsområde ska du:

 • kunna beskriva några spår från forntiden. 
 • kunna beskriva hur människan levde under de olika tidsperioderna.
 • kunna beskriva någon viktig händelse från de olika tidsperioderna.
 • kunna använda tidslinjer.  
 • kunna jämföra likheter och skillnader mellan olika tidsåldrar och nutid. 

Hur ska du visa att du kan? (Bedömning)

Genom att delta aktivt vid lektioner och i diskussioner visar du att du når målen för arbetsområdet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

SO
Bedömning

Du har visat mig i ditt arbete att du har nått målet.
Mål
Du kan beskriva spår från forntiden.
Mål
Du kan beskriva hur människan levde under de olika tidsperioderna.
Mål
Du kan beskriva någon viktig händelse från de olika tidsperioderna.
Mål
Du kan använda tidlinjer.
Mål
Du kan jämföra och ge exempel på likheter och skillnader mellan de olika tidsåldrarna och nutid.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: