Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2018-01-22 15:30 i Snöstorpsskolan Halmstad
Tema forntiden - från livets utveckling till järnåldern. En resa i tiden!
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Människans tidigaste historia på jorden. En resa tillbaka i tiden.

Innehåll

Förhistorisk tid - Forntiden

Vi ska lära oss om vilka spår man kan hitta från forntiden i naturen, t ex spår av istiden, hällristningar och gravhögar.
Du ska få lära dig hur de första människorna på jorden levde. Du ska få jämföra de tidiga människornas liv med livet idag.
Du ska förstå hur en tidslinje är uppbyggd och i vilken ordning stenålder, bronsålder och järnålder kom.
Du får lära dig vad som skiljer de olika tidsåldrarna åt under forntiden.

Våra mål

Du ska kunna:

- Du ska kunna göra jämförelser hur människorna på sten-, brons- och järnåldern levde och vad som kännetecknar de olika tidsåldrarna.

- Ge exempel på olika spår i naturen som härstammar från forntiden ex. hällristningar, runstenar och gravhögar och vilka som finns i vårt närområde.

- Använda en tidslinje för att berätta om de olika tidsåldrarna under forntiden.

 

Så här arbetar vi

Vi kommer att:

 • Läsa böcker
 • Skriva texter
 • Skapande
 • Samtala och jämföra
 • Se filmer
 • Upptäcka fornlämningar i närområdet
 • Använda stödstrukturer ex. tidslinje, tabell med kategorier, bildstöd

 

Bedömning

Du visar att du når målen genom att:

 Godtagbara kunskaper

- Kunna ge exempel på hur människors levnadsförhållanden har utvecklats under forntiden

- Du kan visa exempel på spår av forntiden i naturen och i vårt språk

- Du kan placera tidsperioderna stenåldern, bronsåldern och järnåldern på en tidslinje

 

Mer än godtagbara kunskaper

- Kunna ge ett flertal exempel på hur människors levnadsförhållanden har utvecklats under de olika delarna av forntiden

- Du kan visa flera exempel på spår av forntiden i naturen och i vårt språk samt förklara bakgrunden till dem

- Du visar på egen hand och med större säkerhet att du kan placera in stenåldern, bronsåldern och järnålder  och du behärskar förkortningarna f.Kr. och e.Kr.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: