Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SH åk 4 "Privat- och offentlig ekonomi" vt-2018

Skapad 2018-01-22 15:42 i Tallbackens Freinetskola Freinet
LPP:n bygger på Skolverkets förslag på hur man kan planera ett arbetsområde.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Matematik
Pengar, pengar, pengar... Vad lägger vi våra pengar på? Vad innebär det att vara ekonomisk? Under det här temat tittar vi närmare på hur vår privata ekonomi och samhällets ekonomi hänger ihop. Vi undersöker hur en familjs budget kan se ut och diskuterar vad en hållbar konsumtion innebär.

Innehåll

 

Beskrivning av arbetsområdet

Det här arbetsområdet  kommer att innehålla en introduktion av  temat ekonomi. Vad innebär det att vara ekonomisk? Vi kommer att undersöka sambandet mellan vår privata ekonomi och den offentliga ekonomin. Vi tittar gemensamt på olika ekonomiska  begrepp som vi behöver kunna och undersöker hur en familjs budget kan se ut. 

 

Vad ska jag som elev utveckla? 

 

Under detta arbetsområde kommer du att få möjlighet att utveckla din förmåga att:

- Förstå och använda olika ekonomiska begrepp

- Undersöka hur samhällets ekonomi är uppbyggd 

- Söka information från olika källor

- Sammanställa information och skapa en enkel budget

- Reflektera över hur vi påverkar och påverkas av samhället

- Tolka tabeller och diagram

 

BEGREPP

Inkomst, utgift, skatt, bidrag, ränta, stat, landsting, konsumera, konsument, budget

 

Vad ska vi arbeta med? (Centralt innehåll)

Se kopplingar till läroplanen

 

Hur ska vi arbeta? (Arbetsformer)

Under det här arbetsområdet kommer vi att:

 

* Titta på korta filmer om ekonomi och konsumtion 

* Ha gemensamma genomgångar av begrepp

* Jobba enskilt och i grupp med olika frågor och uppgifter

* Göra grupparbeten kring familjens utgifter (uppskatta en familjs utgifter)

* Träna på att göra en hushållsbudget utifrån statistik 

* Diskutera i smågrupper såväl som helklass. 

 

 

Bedömning 

 

Våra mål

 

Under arbetsområdet kommer jag att bedöma på vilket sätt du kan:

* förklara och använda viktiga ekonomiska begrepp (såsom inkomst, utgift, konsumera, konsument, budget)

* förklara vad skatt är och varför vi betalar skatt

* ge exempel på vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till. 

* göra en enkel hushållsbudget utifrån statistik.

* tolka data i tabeller/diagram

*  reflektera över vad det innebär att vara ekonomisk 

 

 

Jag kommer att bedöma måluppfyllelsen löpande under arbetets gång samt genom ett skriftligt test.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: