Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Superhelden und Detektive" (ht-2020)

Skapad 2018-01-22 16:21 i Kyrkskolan 7-9 Ludvika
Vi jobbar med att lära oss kroppsdelar, göra personbeskrivningar, läsa olika texter och lösa deckargåtor.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Vi förbereder oss för att bli detektiver! Vi lär oss ord för att beskriva personers utseende m.m. Vi arbetar för det mesta med kapitel 4, men även lite av kapitel 3.

Innehåll

 

Vad vi ska lära oss?

Du lär dig:

 • kläder och mönster (= kap 3 Tb. s 60-61 + övningar i Öb.)
 • vad olika kroppsdelar heter
 • olika sjukdomar
 • hur man beskriver någon eller något. Du ska kunna beskriva dig själv och andra, samt lyssna på/läsa meddelanden och beskrivningar av olika slag för att t.ex. kunna anteckna något eller rita upp något.
 • att fundera över kluriga gåtor
 • att läsa och lösa deckarmysterier.


Grammatik:

 • I den här sektionen är ett grammatiskt moment viktigt– perfekt (vad man har gjort). Vi pluggar några verbs temaformer.  Vi ska även lära oss lite mer om ackusativ av substantiv. Arbetet med verbböjning i presens (nutid) fortsätter!

 

 

Hur ska vi lära oss detta?

- Läsning och översättning av texter i boken m.m.
- Arbete med uppgifter till text
- Läsa på/kunna glosor både skriftligt och muntligt

- Studera verb i "perfekt". Vi använder många perfektformer i våra brev.
- Hörövningar

- Se på program
- Lekar/spel i klassrummet (repetition), samt Kahoot/Quizlet Live

-"glosor.eu" (engty7) i mappen "Mahlzeit B"

Hur du får visa vad du kan:

- Muntligt och/eller skriftligt förhör av läxa varje onsdag
- Prata i klassrummet
- Arbeta i klassrummet. Vi skriver t.ex. brev till våra tyska brevvänner.
- Prov kommer ibland oförberett! (läsa, lyssna, skriva)

Du bedöms på de punkter som togs upp i "Vad ska vi lära oss". Se även matris.

Lärardel - kopplingar till läroplanen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9

Matriser

M2
Superhelden und Detektive

F
E
C
A
Ordkunskap
Du kan flertalet ord men du har fortfarande vissa luckor i ordförrådet
Du har få luckor i ordförrådet, du kan de allra flesta orden.
Du har ett varierat och stort ordförråd.
Tala
Du uttalar orden begripligt Du gör dig förstådd när du pratar, du använder korta meningar Du ställer enkla frågor och svarar på dem
Du har ett korrekt uttal Du använder längre meningar Du skiljer på att tala artigt och vardagligt
Du uttrycker dig varierat, du kan t.ex. säga en sak på olika sätt (variation) Ditt tal låter naturligt Du pratar mer utförligt och samman- hängande
Skriva
Du skriver någorlunda begripligt även om det blir grammatiskt fel ibland. Du skriver enkelt med korta meningar Du skriver enkla frågor och svar på frågor
Du skriver längre samman-hängande meningar och får oftast grammatiken rätt. Du skriver en enkel samman- hängande text
Du skriver med ett varierat språk och god användning av grammatikens regler.
Läsa
Du förstår det viktigaste i texterna men du kan missa en del av helheten och detaljer
Du förstår det mesta i texterna. Du förstår ungefär helheten. Du förstår vissa detaljer
Du förstår både helhet och alla detaljer
Lyssna
Du kan urskilja ord och fraser i tydligt tal i lugnt tempo
Du förstår det mesta i tydligt tal i lugnt tempo
Du förstår både helhet och uppfattar detaljer i tydligt tal och lugnt tempo
Grammatik
Du vet reglerna för tidsformen "perfekt"
Du kan för det mesta använda reglerna rätt.
Du använder reglerna helt rätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: