Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Marknadsföring (FÖRFÖR02 - VT18)

Skapad 2018-01-22 16:52 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Företagsekonomi
Grundläggande för ett företags marknadsföring är att förstå vad som händer i omvärlden. I arbetsområdet får du möjlighet att träna upp din analysförmåga med hjälp av några olika teoretiska modeller. Arbetet består i att samla in information gällande ett autentiskt företag, för att sedan sammanställa och värdera resultaten.

Innehåll

Materialet i arbetsområdet MARKNADSFÖRING ligger på Sharepoint

 

 

Uppgifter

  • Marknadsföring - nulägesanalys

  • Opponering - nulägesanalysen

  • Övning - konkurrensmedel

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Företagens roll och villkor i samhället ur ett historiskt och internationellt perspektiv. I samband med det behandlas företagens samhällsnytta och samhällsansvar utifrån begreppet hållbar utveckling.
    För  -
  • Marknadsföring i form av omvärldsanalys och olika verktyg för värdeskapande processer.
    För  -

Matriser

För
Marknadsföring (FÖRFÖR02-VT18)

Förtydligande MODELLER

Se separat instruktion för information om vilka modeller som ingår i arbetsområdet.
E
C
A
Kunskapsmål MODELLER
Förklarar med hjälp av teorier och modeller företagsekonomiska företeelser och sammanhang
med hjälp av enkla teorier och modeller
med hjälp av teorier och modeller värderar med enkla omdömen teoriernas och modellernas användbarhet
med hjälp av komplexa teorier och modeller värderar med nyanserade omdömen teoriernas och modellernas användbarhet

Förtydligande BEGREPP

Se separat instruktion för information om vilka begrepp som ingår i arbetsområdet.
E
C
A
Kunskapsmål BEGREPP
Redogör för innebörden av företagsekonomiska begrepp
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat

Förtydligande UNDERSÖKER

Kunskaperna visas i projektarbetet "Marknadsföring"
E
C
A
Kunskapsmål UNDERSÖKER
Formulerar företagsekonomiska frågeställningar, samlar in information från olika källor och gör en bedömning av informationens trovärdighet. Sammanställer informationen, för resonemang och drar slutsatser.
Behärskar med hjälp från handledare. Formulering av frågeställningar är enkel och görs med viss säkerhet. Den efterföljande analysen är enkel.
Behärskar självständigt. Formulering av frågeställningar görs med viss säkerhet. Den efterföljande analysen är välgrundad.
Behärskar självständigt. Formulering av komplexa frågeställningar görs med säkerhet. Även mer avancerade källor används. Den efterföljande analysen är välgrundad och nyanserad. Sammanställningen sker på ett strukturerat sätt.

Förtydligande TEKNIK

I projektet söker du information, sammanställer och presenterar.
E
C
A
Kunskapsmål TEKNIK
Använder relevant teknik för kommunikation, beräkningar, informationssökning, presentation och dokumentation.
Behärskar med hjälp från handledare relevant teknik.
Behärskar självständigt relevant teknik
Behärskar självständigt relevant teknik
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: