Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden ht17/vt18

Skapad 2018-01-22 16:53 i Lillvallens förskola Åre
Förskola
Vi vill:  Att barnen ska uppleva sitt eget och andras värde och känna trygghet, gemenskap och tillhörighet i gruppen.  Att barnen ska känna sig stolta över sitt ursprung.  Att alla ska bli sedda och accepterade för den de är och få stöd att utvecklas utifrån sina förutsättningar.  Göra barnen uppmärksamma på olika språk och länder i världen och vad som är lika och olika. 

Innehåll

 Utifrån läroplans målet

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar 

  • Förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning (Lpfö 98/10 s.8) 

 

Pedagogers förhållningssätt ska vara att alla barn och vuxna har lika värde.

 

Vi uppmuntrar positiva handlingar, när någon gör "gott" för någon annan. 

Vi läser böcker med normkritiskt innehåll och mångkulturella inslag. 

Vi stöttar barnen i konfliktlösning utifrån tanken att "alla vill väl" och allas rätt att uttrycka sin åsikt, sin vilja och bli lyssnad till. 

Dela barnen i mindre grupper för att ge barnen jlighet att skapa nya relationer och för att skapa trygghet och möjlighet till ökat talutrymme. 

Ta fram sånger och sagor på andra språk-QRkoder 

Barnen får ta med bilder eller föremål från sitt land eller kultur och visa för oss andra. 

Erbjuda leksaker och material som kan användas på många olika sätt och som möjliggör samtal kring olikheter 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: