Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal och språk, pedagogisk planering, Tomaten och Paprikan

Skapad 2018-01-22 17:04 i Kålhagens förskola Natt och Dag Hudiksvall
Pedagogisk planering för fokus Tal och Språk. Tomaten och Paprikan.
Förskola
Mall - Planering planering (Pp) Hudiksvalls kommun

Innehåll

Mall -  Planering planering (Pp) 

Arbetsområde/tema/projekt: Tal och språk

Tidsperiod: januari-februari 2018

Förskolans namn: Kålhagens förskola

Grupp: Tomaten och Paprikan

Barnens ålder: 1-3

År och datum: 2018-01-22

Planeringen Upprättad av: Arbetslaget Tomaten och Paprikan

  

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-

Tal och språk.


Vilka målområden i läroplanen berörs?
-

Se nedanför läroplansmålen.

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
-
Känna igen sin bokstav, och stödtecken. Rim och ramsor.


Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-

Upprepning i språksamlingsgrupperna. Barnen är delaktiga och får hålla i sin bokstav, känna på material och knacka på. Arbetslaget är ansvarig.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Pedagogisk dokumentation som alla kan se, Foton och filmer. Vi utvärderar efter fokusperioden.

  

Uppföljning: Har vi gjort det vi planerade? Om inte, varför

Utvärdering: Har vi nått våra mål och vilka resultat har vi kunnat se?
-Beskriv barnens inflytande och delaktighet.
-Analys: Varför blev det som det blev? Hur vet vi att vi nått de här resultaten? Vilka fakta bygger vi det på?
-Åtgärder för utveckling: Hur går vi vidare?
-Utvärderingen gjordes av:

 

 

Pedagogisk planering, ett exempel från verksamheten 

 • Vilket innehåll ska behandlas?
  - Förbättra och utveckla lekmiljön/arbetsmiljön på förskolan tillsammans med barnen.

 • Vilka mål i Läroplanen berörs?

- Samarbeta för att erbjuda en god lekmiljö för utveckling, lek och lärande

- Utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

- Utveckla sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö

- Tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar.

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: