Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2018-01-22 17:10 i Lillvallens förskola Åre
Förskola
Vi vill att: 1. Barnen ska kunna kommunicera med varandra och göra sig förstådda. 2. Barnen ska bli nyfikna och intresserade av att använda lärplattan. 3. Barnen ska känna sig trygg och stolt över att kunna flera språk.

Innehåll

Förskolan ska sträva efter att varje barn 

1. utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra, 

2. utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa 

3. som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål (Lpfö 98/10 s, 10-11). 

 

 

 

Genom att: 

1. Dela in barnen i mindre grupper vid många olika tillfällen, till exempel sång/fruktstund, måltider, planerade och oplanerade aktiviteter, in/utgång. Vi pedagoger ska tänka på att använda ett nyanserat talspråk, många olika benämningar för samma sak, beskriva i ord vilken handling vi utför. 

2. Vi ska tillsammans med barnen skapa egna QR koder. Vi ska även ladda hem bra appar som är språkutvecklande. 

3. Låna böcker på de olika språk som finns på avdelningen. Göra föräldrar delaktiga genom att fråga dem om vilka sånger eller sagor de läser hemma. Modersmålsstödjare för tigrinja och arabiska kommer att finnas att tillgå fram till dec-17. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: