Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2018-01-22 17:33 i Rävekärrs grundsärskola Mölndals Stad
Grundsärskola 4 – 6 Slöjd Samhällsorienterande ämnen Svenska
Du ska få lära dig om den historiska perioden medeltiden. Du ska få lära dig om hur det var att leva under medeltiden, vad barnen gjorde och jämföra med hur det är att vara barn idag. Du ska också få lära dig om när kristendomen kom till Sverige. Du kommer även att få lära dig ämnesspecifika ord och begrepp.

Innehåll

Förmågor

Centralt innehåll

Detta ska du lära dig

reflektera över hur människor levde på medeltiden.

använda en tidslinje.

beskriva vilka kristna traditioner som finns kvar i dag.

reflektera över var städer byggdes på medeltiden.

använda ord om medeltiden.

Detta ska vi arbeta med

 • Fundera över vad vi vill veta om olika saker på medeltiden, t.e.x vad barnen gjorde, vad människor trodde på eller hur man bodde.
 • Läsa olika texter och titta på filmer om Medeltiden. 
 • Titta på filmerna om Ahmed som gör spännande resor till medeltiden.
 • Diskutera i grupp om innehållet i texterna och filmerna och om vi fick något svar på de frågor vi funderade över.
 • Ta reda på om det byggdes någon kyrka i vårt närområde under medeltiden.  
 • Ta reda på var städer byggdes under medeltiden i Sverige. Varför var det bra att bygga städer vid vatten? 
 • Läsa och se på filmer om viktiga personer under medeltiden.
 • Ta reda på hur några kristna traditioner som vi har idag kom till Sverige under medeltiden.
 •   Vi ska arbeta med olika ord och begrepp, exempelvis dåtid, nutid, framtid, kyrka, dop, Jesus, Maria, helgon, kloster, munk, nunna, socken, riddare.  
 • Läsa och se på filmer om Gotland och staden Visby.
 • Lära oss om de fyra stånden, adel, präster, borgare och bönder.
 • Möjlighet att sy något i textilslöjden från medeltiden, exempelvis ett klädesplagg eller en pengapung.
 • Skriva en egen text om medeltiden.

 

Kunskapskrav

Detta bedöms

Bedömning sker efter varje arbetsmoment.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,
  SO
 • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  SO
 • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, regioner och levnadsvillkor,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-6
 • Religiöst motiverade levnadsregler, ritualer, högtider, symboler och berättelser inom kristendom, judendom och islam.
  SO  1-6
 • Tidslinjer. Begreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-6
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  1-6
 • Kommunikations- och samtalsregler i olika sammanhang, även i digitala medier. Turtagning, talutrymme, kroppsspråk och mimik.
  Sv  1-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  1-6
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: