Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Music Lyrics

Skapad 2018-01-22 19:56 i Torpskolan Lerum
Grundskola 8 Engelska Musik
"Music is a universal language" so let´s express ourselves by writing our own rap lyrics.

Innehåll

Vi har påbörjat arbetsområdet Music Lyrics där eleverna skriver sina egna raptexter. Vi arbetar ämnesöverskridande; engelskan och musiken samarbetar. 

Arbetsgång:

 1. uppstart; engelska musik tester där eleven undersöker sin musikstil (hämtat från Good Stuff Gold D)
 2. uppstart: eleven väljer en artist + sångtext och översätter texten från Eng. till Sv. Texterna läses upp och eleverna får gissa vilken artist och låt.
 3. På musiklektionen får eleven namnrappa och komma igång med genren rap.
 4. eleven väljer ett instrumentalt rapbeat, exempelvis på You Tube
 5. texten påbörjas och rim-inspiration kan hittas på www.rhymezone.com.
 6. texternas spelas in på I pad och videon läggs i engelska respektive musik mappen i Google Drive.

 

Bedömning:

Musiken: Sofia bedömer rytm, genre och takt

Engelskan: en skriven kommentar i Unikum

Uppgifter

 • Rap - English text

 • Rap - färdig

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Musikskapande i olika genrer, till exempel visor, ljudkompositioner och låtar.
  Mu  7-9
 • Hur rösten kan varieras i flerstämmiga, vokala uttryck i olika genrer.
  Mu  7-9
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.
  Mu  7-9

Matriser

Mu En
Rap

Musicerande & Musikskapande

arbetsstatus
F
E
C
A
Musik och andra uttrycksformer
Det här arbetar vi med den här terminen
Du kan ännu inte kombinera musik med andra uttrycksformer så att de samspelar.
Du kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Du kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Du kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.

Musicerande & Musikskapande samt Musikens Verktyg

arbetsstatus
F
E
C
A
Anpassning i musicerandet
Det här arbetar vi med den här terminen
Du anpassar ännu inte sin stämma till helheten och kan heller inte, genom att lyssna, uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Du anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Du anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Du anpassar din stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eget musikskapande; Idé & musikaliska byggstenar
Det här arbetar vi med den här terminen
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer,ännu inte bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Melodi; sång/instrument; passande karaktär
Det här arbetar vi med den här terminen
Du sjunger eller spelar ännu inte på något instrument i någon genre med passande karaktär.
Du sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med delvis passande karaktär.
Du sjung­er eller spelar på något instrument i någon genre med relativt väl passande karaktär.
Du sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med väl passande karaktär.

Musikens Verktyg

arbetsstatus
F
E
C
A
Bearbeta och tolka
Det här arbetar vi med den här terminen
Du kan varken vid sång eller instrumentspel bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Du kan då (vid sång eller instrumentspel) bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Du kan vid sång eller instrumentspel bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Du kan vid sång eller instrumentspel bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.

Musikens Sammanhang & Funktioner

arbetsstatus
F
E
C
A
Musikaliskt omdöme
Det här arbetar vi med den här terminen
Du kan ännu inte ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidrar därmed inte med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidrar med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: