Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favoritmatematik 2A

Skapad 2018-01-22 21:39 i Danholnsskolan Falun
Matematik utifrån vårt läromedel; Favoritmatematik
Grundskola 2 Matematik
Meningen med matten är att alla elever ska upptäcka hur spännande det kan vara med alla siffror, tal och mönster.

Innehåll

Vad vi ska lära oss.

Du ska få lära dig:

 • talen 0-100
 • addera och subtrahera ental och tiotal
 • addition och subtraktion med tiotalsövergång
 • addition och subtraktion med uppställning med och utan växling
 • multiplikation med 2, 5 och 10
 • delnings- och innehållsdivision
 • tal i bråkform
 • formulera matematiska uttryck.
 • matematiska begrepp;  algebra, , addition, subtraktion, term, summa differens, multiplikation, division m.m.
 • lösa problemlösningsuppgifter enligt EPA modellen. ( Enskilt, par, alla)

 

Hur ska vi lära oss detta?

Du ska få arbeta laborativt, delta i diskussioner, spela spel samt färdighetsträna i din bok, dator, Ipad och på arbetsblad.

Vad som kommer att bedömas:

Bedömningen kommer att ske löpande på lektionstid.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3

 • Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Favoritmatematik 2A

Osäker
På god väg
Säker
Talen 0-100
Addera ental och tiotal.
Subtrahera ental och tiotal.
Addition med tiotalsövergång.
Subtraktion med tiotalsövergång.
Addition med uppställning och växling.
Subtraktion med uppställning och växling.
Multiplikation med 2, 5 och 10
Delningsdivision
Innehållsdivision
Tal i bråkform.
Lösa problemlösningsuppgifter E - enskilt P- par A- alla
Känner till och kan använda flera begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: