Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myter och väsen

Skapad 2018-01-23 06:35 i Garnvindeskolan Ale
Vi ska lära oss om myter och väsen.
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska Bild NO (år 1-3)
Vi ska lära oss om olika väsen och myter som man kan läsa om i sagor och i gammal folktro.

Innehåll

Vi kommer i vårt arbete med myter och väsen bland annat lära oss om jättarna, tomten, älvan, näcken, vätten skogsrået, mylingen, lyktgubben, maran och trollen. Vi kommer i detta arbete integrera flera ämnen. De ämnen som berörs är SO, NO, Svenska och Bild

 

Arbetssätt och arbetsformer:

 • Film
 • Mind-map
 • Power-point
 • Samarbetsuppgifter
 • Bilduppgifter
 • Skriva sagor
 • Diskussioner: ont och gott, rätt och orätt, kamratskap
 • Vi kommer att lyssna på några sägner

 

Mål:

 • Efter avslutat arbete ska du kunna återberätta några av de väsen vi arbetat med.
 • Du ska ha skrivit faktatexter om de myter vi arbetat med.
 • Du ska ha en arbetad Power-Point om myter och väsen.
 • Kunna begrepp såsom väsen, myt och sägen
 • Du sak ha varit delaktig i våra diskussioner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: