Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentation

Skapad 2018-01-23 09:13 i Vaksalaskolan Uppsala
Retorik och argumentation
Grundskola 7 – 9 Svenska
Vi jobbar med argumentation. Vi pratar om hur man lägger upp ett argumenterande tal. Vi tränar på olika sätt att argumentera och diskutera. Vi tränar också på att våga framträda inför publik

Innehåll

Undervisning – Genomförande

 • Vi kommer under en period att arbeta med argumentation.
 • Eleverna kommer få genomgångar kring argumentation.
 • Eleverna kommer genom övningar att öva sig i att muntligt argumentera för och emot vissa påståenden.
 • Eleverna kommer också skriva ett argumenterande tal som ska redovisas muntligt..

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Matris argumnenterande tal

Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kommunicera
- Diskutera och argumentera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med **enkla och till viss del underbyggda** argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med **utvecklade och relativt väl underbyggda** argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med **välutvecklade och väl underbyggda** argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller bredda dem.
Kommunicera
- Muntliga redogörelser Innehåll, struktur
Eleven kan förbereda och genomföra **enkla** muntliga redogörelser med i **huvudsak fungerande** struktur och innehåll.
Eleven kan eleven förbereda och genomföra **utvecklade** muntliga redogörelser med **relativt väl fungerande** struktur och innehåll.
Eleven kan förbereda och genomföra **välutvecklade** muntliga redogörelser med **väl fungerande** struktur och innehåll.
Kommunicera
- Muntliga redogörelser Anpassning mottagare
Eleven kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med **viss anpassning** till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med **relativt god** anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med **god anpassning** till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: