Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

3D bildarbete i Arkitektur och konstruktion.

Skapad 2018-01-23 09:44 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 6 Bild
Det här arbetet går ut på att ni ska lära er mer om kända byggnadsverk i världen genom att utforska dess historia samt estetiskt konstruera en byggnad med en omgivning som passar in. Ni ska på ett fantasifullt och kreativt sätt återskapa och utforma byggnadsverket på ett personligt sätt med hjälp av olika tekniker och återvinningsmaterial.

Innehåll

Efter genomgången ska ni få planera och skapa en egen byggnad i något material som passar den form och det uttryck ni planerat. Byggnaden ska presenteras muntligt och skriftligt.Ni ska dokumentera genom att fotografera processen och den färdiga produkten.

Ni ska till största delen använda återvinningsmaterial.

Val av byggnad.

Tänk på ett monument/byggnad som ni tycker är intressant och inspirerande.Motivera ert val.

Diskutera i gruppen om det är möjligt att skapa en modell och på vilket sätt/material ni kan använda.

 

 Elevens mål

 

Du ska:

 • Träna på att skapa tredimensionella bilder.
 • Använda olika tekniker och material. Pröva hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
 • Träna på bildkomposition,det ska finnas en omgivning runt byggnaden som ger ett realistiskt intryck.
 • Träna på att återanvända bilder och material och bearbeta dessa till nya uttryck.
 • Formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Få en inblick i arkitekturhistoria samt hur man kan göra olika skulpturala former.
 • Arbeta med gråskala,skissteknik.

 

 

Centralt innehåll:

 

 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

 

Arbetsgång:

V. 10 Genomgång av arkitekturhistoria.Presentation av projektet genom att tillsammans läsa LPP med frågestund om upplägget. Välj vilken byggnad du vill arbeta med.Vi delar in er i grupper. 

SkIssa byggnaden,alla i gruppen skissar. Lämna in efter lektion.

Planera vilket material ni behöver, Lämna in efter lektion.

Skriv fakta om din valda byggnad. Den fakta du skriver ner skall redovisas tillsammans med bilden samt muntligt.Använd Key-note till din presentation.

 Gör en ritning. Ritningen ska göras i 3D perspektiv.

Skapa din byggnad. Välj ett eller flera passande material. Det finns då lite olika material att använda. Ni kan återanvända olika kartonger och förpackningar, eller forma i ett  mjukare material (lera eller papier-maché). Välj material smart. (Det ska gå att få ihop delarna med varandra. Behöver ni lim så finns limpistoler till exempel.) Tänk på att skulpturen ska vara tredimensionell. Alla sidor ska vara lika genomarbetade! 

 Ta ett foto på din byggnad.  

Redovisning. Redovisa er slutgiltiga bild/konstruktion och text inför klassen.

 

Det som ska lämnas in för bedömning är:  

Skisser och ritning,bilder och utvärdering.

Key-note presentation och slutprodukten.

Utvärderingsfrågor kommer att finnas tillgängliga på Unikum.

Ni ska dokumentera efter varje lektion,skriftligt och fotografier på arbetsprocessen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Återanvändning av bilder i eget bildskapande, till exempel i collage och bildmontage.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Plana och formbara material och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  4-6
 • Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6

Matriser

Bl
Känt byggnadsverk

Matris

E
C
A
Förskisser
Dina skisser innehåller ett fåtal material och inspirationsidéer. Enkelt skapad, och stämmer delvis överens med ditt slutgiltiga resultat.
Dina skisser innehåller olika material och inspirationsidéer. Den är väl genomtänkt och stämmer väl överens med ditt slutgiltiga resultat.
Dina skisser innehåller många olika material och inspirationsidéer. Den är kreativt skapad och väl genomtänkt. Den stämmer väldigt väl överens med ditt slutgiltiga resultat.
Bildspråk
Ditt arbete har ett enkelt bildspråk = Du har en enkel idé till din byggnad/ hittat enkla lösningar. Idé och arbete är delvis genomarbetat.
Ditt arbete har ett utvecklat bildspråk = Du har en utvecklad och kreativ idé som känns genomtänkt till din byggnad. ihop. Det är genomarbetat (i detalj och helhet). Bilden har en intressant bildkomposition.
Välutvecklat bildspråk= Du har en välutvecklad idé och du har en idé som sticker ut! Skulptur och foto är mycket genomarbetat tillsammans. Bilden har en intressant bildkomposition.
Tekniker
I huvudsak fungerande teknik = Du har konstruerat din byggnad. Du har provat dig fram hur du kan kombinera olika tekniker, verktyg och material för att få fram en byggnad där din idé framgår. Du fotograferat din byggnad.
Relativt väl fungerande teknik = Du har konstruerat din byggnad på ett aktivt och noggrant sätt. Din teknik är välutvecklad. Du omprövar ditt arbete och bearbetar det för att göra byggnaden så lik skissen som möjligt och på ett genomarbetat och noggrant sätt.
Väl fungerande teknik = Du har konstruerat din byggnad på ett välutvecklat sätt. Du har arbetat aktivt och kombinerat olika tekniker, verktyg och material för att få fram din byggnad där din idé framgår tydligt . Din teknik är välutvecklad. Du har provat och omprövat dina idéer systematiskt, och varit mycket noggrann i ditt arbete. Resultatet är mycket noggrant gjort, både slutprodukt och presentation.
Arbetsprocess
Du behöver en del hjälp för att välja handlingsalternativ som utvecklar ditt arbete.
Du har arbetat ganska självständigt.
Du har arbetat mycket självständigt.
Utvärdering
Du svarar enkelt på frågorna om ditt eget skapande och arbetet med arkitektur. Du visar på enkla samband mellan uttryck, innehåll, och kvalitet i ert arbete. (Dina reflektioner kopplade till uppgiften är enkla.) Du använder ord och begrepp på ett enkelt sätt kopplat till uppgiften.
Du svarar utvecklat på frågorna om ditt eget skapande/deltagande i gruppen och arbetet med arkitektur. Du visar på utvecklade samband mellan uttryck, innehåll, och kvalitet i ert arbete. (Dina reflektioner kopplade till uppgiften är utvecklade.) Du använder ord och begrepp på ett utvecklat sätt kopplat till uppgiften.
Du svarar välutvecklat på frågorna om ditt eget skapande/deltagande och arbetet med arkitektur. Du visar på välutvecklade samband mellan uttryck, innehåll, och kvalitet i ert arbete. (Dina reflektioner kopplade till uppgiften är välutvecklade.) Du använder ord och begrepp på ett välutvecklat sätt kopplat till uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: