Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chapter - Food

Skapad 2018-01-23 09:57 i Landvetterskolan Härryda
Grundskola 4 – 6 Engelska
During this theme we will focus on food both on different types of food as well as what people ate during the early ages.

Innehåll

What we will do:

Work with the pages 31-42 in the textbook Good Stuff A Gold and related exercises, phrases and words in your Workbook pages 28-39. You will learn new words and phrases that are related to food.

By the end of the theme you are going to write your own favourite recipe and also present it to the class. We will put all the recipes together to make a cook book.

Watch the movie Ratatouille and make a short review of the movie, this is to be written individually and handed in here on unikum.

 

Uppgifter

 • Ratatouille - review

 • My recipe

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6

Matriser

En
Kunskapskrav i Engelska - indelade i moment

Lyssna och läsa – reception

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
I tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo kan eleven förstå
det mest väsentliga av innehållet och uppfattar tydliga detaljer
det huvudsakliga innehållet
helheten och uppfattar väsentliga detaljer
I enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen kan eleven förstå
det mest väsentliga
det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer
helheten och uppfattar väsentliga detaljer
Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för och kommentera innehåll
i enkel form
i enkel form
översiktligt
forts...
kommentera innehåll och detaljer
kommentera innehållet och detaljer
forts...samt genom att agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
med godtagbart resultat
med tillfredställande resultat
med gott resultat
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven
välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning
Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion
med viss relevans
på ett relevant sätt
på ett relevant och effektivt sätt
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig
enkelt och begripligt med fraser och meningar
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande

Tala och skriva – produktion

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig
enkelt och begripligt med fraser och meningar
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra
enstaka enkla förbättringar
enkla, relativt tydliga och till viss del sammanhängande
enkla, relativt tydliga och till viss del sammanhängande

Samtala och skriva - interaktion

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig
enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig
enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven välja och använda sig av
någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen
flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen

Kommunikationens innehåll – realia

Betyg F
Betyg E
Betyg C
Betyg A
I olika sammanhang och områden där engelska används kommenterar eleven några företeelser
i enkel form
i enkel form
översiktligt
...forts och kan då också
göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: