Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden - vt 2018

Skapad 2018-01-23 10:04 i Da Vinciskolan Ale
Eleverna får en genomgång av den västerländska litteraturens historia, de får kunskap om de sju stora epokerna, de får bekanta sig med några av de mest berömda författarna och verken samt en förståelse för hur det som händer i världen påverkar den litteratur som skrivs.
Grundskola 7 – 9 Svenska
I det här arbetsområdet ska du få en genomgång av den litteratur som skrevs under epoken Medeltiden. Du får bekanta dig med några av de mest berömda författarna och verken samt en förståelse för hur det som händer i världen påverkar den litteratur som skrivs. Arbetsområdet pågår under veckorna 3-6.

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

I det här arbetsområdet ska du arbeta utifrån följande syften:

Centralt innehåll som berör arbetsområdet

Följande delar av det centrala innehållet kommer vi att behandla inom arbetsområdet:

Undervisningens innehåll och uppgifter

Vi utgår från läroboken Portal, som eleverna har tillgång till både i bokform och digitalt. Kapitlet som vi arbetar med heter "Skönlitteraturens historia i sju kapitel" och kapitlet om Medeltiden finns på sidorna 166-167. Vi tittar också på "Hej litteraturen" som finns på UR.se.

Att läsa litteraturhistoria är som att åka motorcykel genom Louvren. Vi hinner inte sätta oss in i alla epokerna men du ska få bekanta dig med några av de mest berömda författarna och verken, nämligen:

Medeltiden:

Dante Alighieri - Den gudomliga komedin

Tristan och Isolde

Njals saga

 

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet

epok

genre

riddarroman

analysera

budskap

tolka

Uppgifter

 • Medeltiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Kunskapskrav i Svenska

F
E
C
A
Elevens visar läsförståelse som är grundläggande genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll som är enkla med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Elevens visar läsförståelse som är god genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll som är utvecklade med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Elevens visar läsförståelse som är mycket god genom att göra sammanfattningar av olika texters innehåll som är välutvecklade med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra resonemang som är enkla och till vissdel underbyggda om budskap i olika verk som är tydligt framträdande.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra resonemang som är utvecklade och relativt väl underbyggda om budskap i olika verk som är tydligt framträdande och kan läsas mellan raderna.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra resonemang som är välutvecklade och väl underbyggda om budskap i olika verk som är tydligt framträdande och kan läsas mellan raderna eller är dolda.
Eleven kan med kopplingar till verkets upphovsman föra resonemang som är enkla.
Eleven kan med kopplingar till verkets upphovsman föra resonemang som är utvecklade.
Eleven kan med kopplingar till verkets upphovsman föra resonemang som är välutvecklade och nyanserade.
Eleven drar slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Dessa slutsatser är till viss del underbyggda
Eleven drar slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Dessa slutsatser är relativt väl underbyggda
Eleven drar slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Dessa slutsatser är väl underbyggda
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: