Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikt och volym

Skapad 2018-01-23 10:26 i Svaleboskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
LPP Mall Svaleboskolan
Grundskola 4 – 6 Matematik
I detta område kommer du få lära dig jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter. Du kommer också lära dig växla mellan olika volymenheter. Utöver dessa enheter kommer vi även lära oss jämföra och använda kilogram, hektogram och gram. Samt lära dig växla mellan dessa olika viktenheter.

Innehåll

Ämnesspecifik förmåga 

  Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

   använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

    välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, 

    föra och följa matematiska resonemang.

Centralt innehåll

Positionssystemet för tal i decimalform.

 Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform samt vid beräkningar med skriftliga metoder.

 Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

 Jämförelse, uppskattning och mätning av volym.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Begrepp/språkliga mål

Liter, deciliter, centiliter, kilogram, hektogram, gram , deci, centi, kilo, hekto. 

Kunskapskrav (för år 6)

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt, men uppsamlande bedömning/avstämning sker i:

Skriftlig diagnos där eleven ges möjlighet att visa på utveckling efter feedback. 

 

Skriftligt prov i februari. 

Undervisning

Genomgång: Eleverna ska undervisas vad en deciliter och en liter är.

Övning: Eleverna får öva på att omvandla dl och l.

Genomgång: Hur storleksordnar man liter, deciliter och centiliter.

Övning: Eleverna får öva på att storleksordna volymerna. 

Genomgång: Eleverna undervisas i vad kilogram, hektogram och gram är.

Övning: Eleverna får öva på att omvandla kilo, hektogram och gram. 

Genomgång: Eleverna blir undervisade i problemlösningsstrategier.

Övning: Eleverna får öva på använda de olika strategierna vid lösning av olika matematiska problem. 

Genomgång: Eleverna lär sig hur de med hjälp av olika matematiska uttrycksformer kan göra sig förstådd och förmedla sin/ sina lösningar.

Övning: Eleverna får öva sig på lösning av rika matematiska problem där de filmar sina metoder för att lösa problemet. 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: