Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So: Lagar och regler

Skapad 2018-01-23 10:41 i Vallåsskolan Halmstad
Hur skulle det vara om vi inte hade gemensamma lagar och regler i vårt samhälle? Tänk om någon fick syn på din nya cykel, tyckte att den var fin och helt enkelt bestämde sig för att ta den. Om vi människor ska kunna leva tillsammans måste vi ha lagar och regler för hur vi ska uppföra oss mot varandra. Lagar och regler är till för att hjälpa och skydda oss. I detta arbete kommer du att få lära dig mer om lag och rätt.
Grundsärskola 4 – 6 Samhällsorienterande ämnen
Hur skulle det vara om vi inte hade gemensamma lagar och regler i vårt samhälle? Tänk om någon fick syn på din nya cykel, tyckte att den var fin och helt enkelt bestämde sig för att ta den. Om vi människor ska kunna leva tillsammans måste vi ha lagar och regler för hur vi ska uppföra oss mot varandra. Lagar och regler är till för att hjälpa och skydda oss. I detta arbete kommer du att få lära dig mer om lag och rätt.

Innehåll

     Undervisning:

        De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas på följande sätt:

 • Du kommer att få lära dig att förstå och använda ämnesspecifika ord och begrepp för att kunna förklara, beskriva, diskutera och resonera kring frågor inom arbetsområdet.
 • Du kommer att få se filmer och diskutera det du ser.
 • Du kommer gemensamt få läsa/ lyssna till texter om brott och straff.
 • Du kommer att i samband med läsning av de olika texterna få uppgifter (skriva och rita) samt delta i samtal kring det du läst.
 • Du kommer att få träna på att se orsaker och konsekvenser, beskriva samband samt ge förslag på lösningar inom olika områden.
 • Du kommer att få hjälp med strategier för att befästa din kunskap

     Bedömning

 • Skriftlig/ muntligt såväl under arbetet som i slutet av arbetsområdet.

     Tidsperiod

        v. 3-6

     Filmer

      Varför har vi lagar och regler:

      https://youtu.be/59IOIuefgJk

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
  SO  1-6
 • Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel räddningstjänst, sjukvård, fritids- och kulturutbud.
  SO  1-6
 • Aktuella samhällsfrågor som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.
  SO  1-6
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på elevnära normer och regler och för enkla resonemang om varför de kan behövas.
  SO  C 6
 • Dessutom ger eleven exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och för enkla resonemang om hur de kan användas.
  SO  C 6
 • Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om samhällsfrågor och i utvärdering av arbetsprocesser.
  SO  C 6

Matriser

SO
Lagar och regler

Lagar och regler

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lagar, normer och regler
Du kan ge exempel på enstaka elevnära lagar,normer och regler och bidrar till resonemang om de kan behövas.
Du kan ge exempel på elevnära lagar, normer och regler och för enkla resonemang om varför de kan behövas.
Du kan ge exempel på elevnära lagar normer och regler och för välutvecklade resonemang om varför de kan behövas.
Varför begår någon brott?
Du kan ge exempel på enstaka anledningar till att någon begår ett brott.
Du kan ge exempel på några anledningar till att någon begår ett brott.
Du kan ge exempel på flera anledningar till att någon begår ett brott.
Konsekvenser av att bryta mot lagar och regler.
Du kan ge exempel på enstaka konsekvenser av att bryta mot regler och lagar.
Du kan ge exempel på några konsekvenser av att bryta mot regler och lagar.
Du kan ge exempel på flera konsekvenser av att bryta mot regler och lagar.
Samhällsfunktioner
Du ger exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och bidrar till resonemang om hur de kan användas.
Du ger exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och för enkla resonemang kring hur de kan användas.
Du ger exempel på samhällsfunktioner och samhällsservice och för välutvecklade resonemang om hur de kan användas.
Begrepp
Du kan använda enstaka begrepp.
Du kan använda några ämnesspecifika ord och begrepp.
Du kan använda några ämnesspecifika ord och begrepp på ett ändamålsenligt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: