Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Supernatural

Skapad 2018-01-23 11:02 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Kopiera mallen och gör din egen planering. Koppla till ämnet. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 7 – 9 Engelska
We will read and learn texts about supernatural things.

Innehåll

Syfte 

Du ska utveckla förmågan att:

- förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

- formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

- använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

 

Konkretisering av mål 

Du ska få kunskaper:

- om spelande och olika spel genomläsning av olika texter,

- nya ord och begrepp,

- grammatik, t.ex adjektiv,

- i uttal, 

- i att tala med andra i diskussioner, 

- i att läsa med flyt, 

- i att skriva olika texter, 

 

Genomförande 

Du ska arbeta med:

- läsförståelse, läsa och svara på frågor,

- att lära dig nya ord till varje vecka, ordövningar, 

- översättningar, 

- olika grammatikövningar, 

- diskussioner i par, grupp och helklass, 

- beskrivningar i en bilduppgift i par,

- olika skrivuppgifter, 

- allt finns i häftet som heter "Supernatural". 

 

 

Bedömning 

Du kommer att bedömas genom:

- läsförståelsefrågor,

- ordförhör varje torsdag,

- två skrivuppgifter som ska lämnas in efter två lektioners skrivning, 

- diskussioner, 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: