Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter

Skapad 2018-01-23 11:17 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Kopiera mallen och gör din egen planering. Koppla till ämnet. TA BORT DEN HÄR TEXTEN SOM VISAS I SKOLBANKEN.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Vad är mänskliga rättigheter för något? Varför finns de och hur kom de till? Varför är det så viktigt med rättigheter? Vad är FN och barnkonventionen?

Innehåll

Syfte 

Du ska utveckla förmågan att:

- reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

- analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

- reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, 

- uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv, 

- söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, 

 

Konkretisering av mål 

Du ska få kunskaper om:

- Mänskliga rättigheter, i historien och nu, i världen och i Sverige

- FN, 

- Barnkonventionen,

- Diskriminering 

 

Genomförande 

Du ska arbeta med:

- begrepp inom området, 

- genomgångar och power-points,

- att läsa texter,

- att göra uppgifter och övningar, 

- diskussioner i grupper och i klassen, 

- filmer, 

 

 

Bedömning 

Du kommer bedömas genom:

- olika uppgifter och diskussioner, 

- en enskild skrivuppgift

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: