Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mega - das Jugendmagazin; tonårsliv

Skapad 2018-01-23 11:20 i Forssaklackskolan Borlänge
Mall att använda vid skrivandet av LPP.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Du får lära dig att berätta om sånt som är viktigt för dig och andra unga och du får lära dig om tyskspråkig musik. Du får också lära dig att beskriva olika "typer" och mycket annat mera som har med tonårsliv att göra.

Innehåll

Planering för arbetsområdet Mega - das Jugendmagazin - tonårsliv

Du får lära dig om nyare tyska ungdomsfilmer, -böcker och -låtar  och att samtala om filmer, böcker, musik som  du gillar och vad de handlar om. Du får lära dig att beskriva hur olika stilar ser ut. Du får också läsa och svara på insändare samt att berätta om sånt som är viktigt för dig. 

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet Mega - das Jugendmagazin (syfte)

I arbetsområdet Mega kommer du att få möjlighet att utveckla (centralt innehåll)

 • din förmåga att uttrycka åsikter, känslor och tankar muntligt och skriftligt inom för dig välbekanta områden
 • din läs- och hörförståelse
 • språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, t ex omformuleringar
 • dina kunskaper om vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i områden där språket används
 • språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, t ex frågor och bekräftande fraser och uttryck
 • ditt språk muntligt och skriftligt i form av samtal, dialoger och intervjuer
 • strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, t ex att anpassa lyssnande och läsning till form och innehåll

Bedömning (kunskapskrav)

Bedömningen kommer att ske kontinuerligt under lektionerna genom att jag ser och lyssnar på dig när du jobbar enskilt med uppgifter i boken och när du arbetar muntligt tillsammans med kamrater. 

I arbetsområdet bedöms

 • hur väl du kan uttrycka åsikter, känslor och tankar om det som hör till arbetsområdet,
 • i vilken grad du kan bearbeta och förbättra dina framställningar för att förtydliga,
 • i vilken grad du kan använda dig av strategier för att lösa problem och förbättra ett samtal
 • hur väl du förstår innehållet i talat språk samt i texter om vardagliga och välbekanta ämnen,
 • hur väl du kan redogöra och kommentera innehållet i något du läst eller lyssnat på,
 • hur väl du muntligt och skriftligt kan formulera dig med ord, fraser och meningar och
 • hur väl du kan göra jämförelser med företeelser i de områden där språket används och jämföra med dina egna erfarenheter och kunskaper

Undervisning

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här kommer vi att ha kapitel 1 i läroboken Mahlzeit  som basarbetsmaterial. Med hjälp av det materialet ska du försöka läsa, lyssna, skriva, göra egna dialoger, mm. Du får själv gärna komma  med egna kreativa förslag som också bidrar till din lust att lära och din språkutveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: