Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2018-01-23 11:22 i Söderfjärdsskolan Vaxholm Stad
Vikingatiden
Grundskola 4 Historia Religionskunskap
Under de närmaste veckorna kommer vi att repetera/arbeta med vikingatiden. Vi lär om vikingarnas liv och deras religion genom bl.a. genom: muntliga genomgångar och diskussioner, läsa texter, dramatisera, se på filmer samt praktiskt arbete. Ni kommer att få lära er om hur det var att leva på vikingatiden. Hur samhället var uppbyggt, hur de bodde, "vikingafärder", handel, asatro och runskrift. Vi kommer också att diskutera hur vi kan veta vad som hände för så länge sedan och hur vi kan se spår av denna del av historien i dagens Sverige.

Innehåll

Mål för elev

Det här ska du försöka lära dig och bli bättre på under tiden vi arbetar med Järnåldern - Vikingatiden:

 • Ha kunskaper om hur människor levde, vilka stora händelser som skedde och några viktiga personer/gestalter på järnåldern
 • Kunna resonera om varför det skedde vissa förändringar i samhället på denna tiden och vad dessa förändringar inneburit
 • Kunna resonera om varför människor gjorde som de gjorde i samhället på denna tiden och vad dessa handlingar inneburit
 • Kunna resonera om hur en historisk tidsperiod påverkat vår tid idag på olika sätt (vad har vi för spår av vikingatid i dagens samhälle?)
 • Kunna jämföra tidsperioder (t ex stenålder och järnålder, nutid) och se likheter och skillnader inom olika områden (t ex religion, hur man levde och bodde).
 • Kunna beskriva grundläggande drag i fornskandinavisk religion.
 • Kunna se spår av den fornskandinaviska religionen i dagens samhälle.
 • Kunna använda historiska ord och begrepp
 • Kunna värdera olika historiska källors tillförlitlighet och användbarhet.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med att försöka förstå den här tidsperioden, vad som hände, hur de levde, varför de gjorde som de gjorde. Vi kommer att försöka se om vi kan hitta spår från vikingatiden i dagens samhälle på olika sätt. Vi kommer att se vilka källor som gett oss kunskap om tidsperioden.

Vi ska försöka att lära oss vad vissa händelser, förändringar inneburit för den fortsatta historien i vårt samhälle.

Genomförande

Vi kommer arbeta både med bildspel, föreläsningar och tv-program om Vikingatiden.
Högläsning av berättelser och faktatexter om hur det var på vikingatiden. Praktiskt arbete med dramatisering och samarbete med bild och slöjd.
Arbete med stödord och tankekartor.

Redovisning

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

 • Gruppdiskussioner
 • Prov tors 22/2

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: