Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 18 åk Världens befolkning Ge, Sh Asv

Skapad 2018-01-23 11:32 i Järnåkraskolan 4-9 Lunds för- och grundskolor
Grundskola 9 Geografi
I detta område kommer vi arbeta med frågor som rör jordens befolkning: Hur många är vi på jorden? Hur många kan vi bli? Var bor vi? Och varför just där? Varför är vissa fattiga och andra rika? Måste det vara så?

Innehåll

Världens befolkning -fattiga och rika. 

Ett samarbete mellan samhällskunskap och geografi

Mål för elev

Du ska kunna använda begrepp, teorier och metoder som hör till befolkningsfrågor.

Du ska kunna resonera om orsaker och konsekvenser till den ojämna fördelningen av människor på jorden.

Du ska kunna förklara orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.

Du ska kunna föreslå lösningar på olika problem inom fattigdomsbekämpning, befolkning och migration.

Du ska ha grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi.

 

Genomförande

Under några veckor kommer vi att arbeta med befolkning och fördelning av jordens resurser. samt träna namngeografi.

Vi kommer att ha genomgångar, diskussioner och övningar. Du visar dina kunskaper i diskussioner och på förhören.

 

Bedömning

Bedömningen avser din förmåga att:

- elevens förmåga att använda begrepp, teorier och metoder som hör till befolkningsfrågor.

- elevens förmåga att resonera om befolkningsfrågor och sambandet med fattigdom och ohälsa.

- elevens förmåga att resonera kring olika problem och lösningar vad gäller fördelning av jordens resurser, befolkningsfrågor  och migration.

-

 

Innehåll 

Geografi

- Livsmiljöer

- Geografins metoder, begrepp och arbetssätt

- Miljö, människor och hållbarhetsfrågor

Samhällskunskap

- Individer och gemenskaper

- Samhällsresurser och fördelning

Kursplanemål

Geografi

• göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och

• värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Samhällskunskap

• analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller, 

 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Matriser

Ge
Jordens befolkning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskap och begrepp
Du kan använda de viktigaste begreppen på ett som visar att du förstår dem och dina kunskaper om handel och befolkning är grundläggande
Du har goda kunskaper om handel och befolkning och du kan använda merparten av begreppen i olika sammanhang på ett som visar att du förstår dem. goda
Du har mycket goda kunskaper om handel och befolkning och du kan använda de demografiska begreppen på rätt sätt i rätt sammanhang för att förbättra dina resonemang. mycket goda
Samband
Dina resonemang om orsaker och konsekvenser gällande befolkningsfördelning, migration och fattigdom är enkla och till viss del underbyggda
Dina resonemang om orsaker och konsekvenser gällande befolkningsfördelning, migration och fattigdom är utvecklade och relativt väl underbyggda
Dina resonemang om orsaker och konsekvenser gällande befolkningsfördelning, migration och fattigdom är välutvecklade och väl underbyggda
Värdera
Dina resonemang och förslag på lösningar vad gäller befolkningsfrågan och fördelningen av jordens resurser är enkla och inte så utvecklade, men i huvudsak korrekta. enkla och till viss del underbyggda
Dina resonemang och förslag på lösningar vad gäller befolknings-frågan och fördelningen av jordens resurser är mer utvecklade och du visar att du har goda kunskaper i ämnet. utvecklade och relativt väl underbyggda
Dina resonemang och förslag på lösningar vad gäller befolknings-frågan och fördelningen av jordens resurser är välutvecklade, t ex resonerar du om orsaker och konsekvenser i flera led och ur olika perspektiv. välutvecklade och väl underbyggda
Metod
Du kan använda teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt. Du kan t ex avläsa befolkningspyramider. huvudsak fungerande
Du kan använda teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt. Du kan t ex förklara befolkningspyramider med exempel. relativt väl fungerande
Du använder teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt. Du kan t ex koppla befolkningspyramider till olika teorier och på så vis fördjupa ett resonemang. väl fungerande
Kunskap
Dina kunskaper om namngeografi är grundläggande
Dina kunskaper om namngeografi är goda
Dina kunskaper om namngeografi är mycket god
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: