Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Chez nous 3 Chapitre 3

Skapad 2018-01-23 11:32 i Forssaklackskolan Borlänge
I Chez nous 3 kapitel 3a jobbar vi med placering av adjektiv, passé composé av -er- och -re- verb, passé composé av några oregelbundna verb (boire, ouvrir, faire, voir) och vad olika svenska maträtter heter på franska. I Chez nous 3 kapitel 3b jobbar vi med partitiv artikel och verben boire och voir. I Chez nous 3 kapitel 3c jobbar vi med passé composé av -iri verb och -re- verb, verben choisir och vendre, och passé composé av några oregelbundna verb ( être, avoir, faire, voir).
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I Chez nous 3 kapitel 3a jobbar vi med placering av adjektiv, passé composé av -er- och -re- verb, passé composé av några oregelbundna verb (boire, ouvrir, faire, voir) och vad olika svenska maträtter heter på franska. I Chez nous 3 kapitel 3b jobbar vi med partitiv artikel och verben boire och voir. I Chez nous 3 kapitel 3c jobbar vi med passé composé av -ir verb och -re- verb, verben choisir och vendre, och passé composé av några oregelbundna verb (être, avoir, faire, voir).

Innehåll

Centrala innehållet / detta lär vi oss:

 • Svenska maträtter på franska
 • Placering av adjektiv
 • Passé composé av er verb
 • Oregelbundna verb (boire, ouvrir, faire, voir)
 • Partitiv artikel
 • Presens och passé composé av boire och voir
 • Passé composé av ir verb, re verb, choisir och vendre
 • Passé composé av oregelbundna verb (être, avoir, faire, voir)

Vi kommer att använda läroboken, sidorna 46-65 i textboken samt sidorna 78-115 i övningsbok.

Du kommer att göra ett diagnostiskt test på slutet av kapitelet och 3 glostest: ett efter varje avsnitt.

Inför provet tränar du på:

 • Para ihop franska och svenska fraser (fraserna är från 3a,3b,3c)
 • Fyll orden som saknas i meningarna (meningarna är från 3a,3b,3c)
 • Böja verben boire och voir i presens
 • Skriva meningar i passé composé med verben vendre, finir, acheter, attendre, choisir, parler, avoir
 • Skriv meningar i passé composé med verben faire, voir, être, avoir, boire, ouvrir
 • Böja adjektiv
 • Använda partitiv artikel: du, de la, de l', des
 • Skriva något om Gustave Eiffel eller Le Guide Michelin
 • Svensk maträtter
 • Presentera Sverige för en fransk kamrat

Matriser

M2
Franska

Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att ...

I betygstabellen nedan kan du hitta kunskapskraven för E - C - A i slutet av åk 9.
 • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
 • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • M2   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • M2   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • M2   reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
E
C
A
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo samt i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt även genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande och läsning.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: