Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan matematik avd Bamse Stråtjära förskola

Skapad 2018-01-23 12:18 i Stråtjära förskola Söderhamn
Förskola
Under ht 17 och vt 18 har vi valt att arbeta med matematik. Vi vill att barnen ska utveckla sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. Utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. Barnen är intresserade av mycket inom området matematik t ex siffror, räkna antal, former, se mönster, spela spel där man räknar eller känner igen siffror. Många av de äldre barnen kan siffrorna 0-10 utan problem medan vissa och de yngre håller på att lära sig. Vissa kan räkna antal och känna igen mönster och former. Vad vill de veta???????? Vilka behov har gruppen? Gruppen har behov av att få matematik på sin nivå men även utmanas av oss pedagoger och andra barn i gruppen för att ibland väcka nytt intresse för matematik och att utvecklas i ämnet.

Innehåll

Nuläge

Gör en beskrivning av nuläget.

·   I nuläget har vi inte startat temarbete om matematik men vi använder det varje dag på olika sätt i verksamheten, t ex vid samlingen, spela spel, vid fruktstund, i barnens lekar.

 

Vad har fungerat bra? Den vardagliga matematiken är vi bra på att använda men de som är mindre och/eller har svårare för det kan då "falla mellan stolarna" och inte få det fokus, stöd och utmaningar som de behöver.

Vad har fungerat mindre bra? Att göra något projekt kring matematik och att verkligen få med alla som inte har visat intresse för det eller har svårare med uttrycka sig osv. Även att utmana barnen mer och väcka nytt intresse på olika sätt för matematik.

Mål

Vart ska vi? 

Vi arbeta mer aktivt med det inom alla de olika områden där det är möjligt som i t ex när vi spelar spel, utematte när vi går till skogen, på olika sätt vid samlingen, men även att kunna ha det som en del i våra teman eller göra matematik projekt. Formulera tydliga mål för undervisningen, som är lätta att följa och utvärdera.

Vad vill vi att barnen skall lära sig?  Vi vill att barnen ska utveckla sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. Utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar.

Vilka förmågor vill vi att de ska utveckla?

Syfte

Varför vill vi att barnen lära sig och/eller utveckla detta? Vi ser ett intresse för matematik av många, samtidigt som vissa barn behöver mer stöd och hjälp för att väcka en nyfikenhet och intresse för det. Matematik utgör också en stor del i barnens vardag och framtida skolgång. 

Varför ska just dessa barn vara med om detta?

Genomförande

Hur gör vi? Vi ska ha mer planerade aktiviteter med matematik och se ett syfte med dom. Vi ska bli ännu bättre på att se det och utveckla det i vår vardag och ta tillvara på tillfället. Vi ska använda oss mer av det material vi faktiskt har t ex mattebyrån där vi har olika material för många delar inom matematiken. Vi ska använda matematiken mer ute. Använda mer spel som är speciellt anpassade för att utmana och lära

Bestäm vilka aktiviteter, förändringar eller åtgärder som ska till för att nå målet. Att en eller två är mer ansvarig för att utveckla matematiken i verksamheten.

Vilka barn skall delta? Alla pedagoger på Bamse

Tidsplan? ht-17 till vt-18

Dokumentation under lärprocessen

Vad ska dokumenteras? Det som är av relevans inom det matematiska området t ex projekt, utveckling, intresse, lärande.

Hur ska vi dokumentera? Vi dokumenterar med bilder, filmer och text på Unikum. 

Vem ska dokumentera? Alla pedagoger ska dokumentera. Hur ofta ska vi dokumentera? Så ofta vi har tid.

Ansvar

Vem eller vilka tar ansvar för att det blir gjort/genomfört/förändrat? Alla pedagoger på Bamse

Uppföljning

Hur följer vi upp och utvärderar? Vi reflekterar på Unikum där det vi gjort kommer att dokumenteras. Vi pedagoger samtalar om det.

När? Måndagar när vi har planeringstid 16-18. 

Hur går vi vidare?

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: