Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

skriftspråk/matematik-undervisning

Skapad 2018-01-23 13:08 i Regnbågen Dibber Sverige AB
VAD ska vi göra, VARFÖR ska vi göra det och HUR ska vi göra det.
Förskola
Vi ser att barnen har intresse av bokstäver, läsning, siffror och matematiskt tänkande. Vi vill att barnen ska träna på att skriva och räkna med hjälp av penna o papper. Vi vill även använda digitala verktyg i vårt arbete med språk och matematik, för att barnen ska lära mer kring IKT och kunna arbeta med IKT i vardagen.

Innehåll

BAKGRUND

Vi ser att barnen har intresse av bokstäver, läsning, siffror och matematiskt tänkande. Vi vill att barnen ska träna på att skriva och räkna med hjälp av penna o papper. Vi vill även använda digitala verktyg i vårt arbete med språk och matematik, för att barnen ska lära mer kring IKT och kunna arbeta med IKT i vardagen.

MÅL

Våra mål är:

- att barnen ska utveckla intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.

- att barnen utvecklar sin förståelse för matematiska begrepp samt sin förmåga att kunna använda sådana

- att barnen utvecklar sin förmåga att använda lKT som hjälpmedel för att få en ökad kunskap i matematik och skriftspråk

METOD - GENOMFÖRANDE

Barnen kommer att få olika matematiska och språkliga utmaningar. Detta kommer att ske i lekar, med papper och pennor samt på lärplattan.

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar i blogg och lärlogg

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Under arbetslagets reflektionstider kommer vi att kontinuerligt, under terminens gång utvärdera hur arbetet med går. Vi kommer anpassa arbetets gång utifrån barnens intressen.

I slutet av terminen utvärderar vi vårt arbete med egna tillsammans med barnen under en samling. Barnen får då se på bilder och filmer kring de aktiviteter vi gjort och vi diskuterar tillsammans vad de upplevt.

Vi i arbetslaget reflekterar och analyserar sedan över processer som varit på en avdelningsplanering. Vi tittar tillbaka på blogg och lärloggar för att se hur vårt arbete med fortlöpt samt hur vi kan utveckla arbetet framåt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: