Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

BRÅK, PROCENT OCH DECIMALTAL - Våren 2018

Skapad 2018-01-23 13:14 i Vessigebroskolan Falkenberg
.
Grundskola 4 Matematik
Om man får två fjärdedelar av en pizza, eller om man får 50 %, eller kanske 0,5... Har man då fått lika stora bitar? Kan ju vara bra att veta, så man inte blir lurad ;)

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas


Bråk, procent och decimaltal:

 • Att storleksordna bråk, procent och decimaltal.
 • Att rita och namnge enkla bråk (bild och siffror) och koppla dem till decimalform och procentform.
 • Att visa förståelse för att en hel kan se ut på olika sätt och delas upp i olika delar och en mängd delas upp i olika andelar.

 

Lösa problem:

 • Formulera och lösa problem.
 • Föra resonemang om rimlighet.
 • Redogöra för och samtala om tillvägagångssätt.

 

Bedömning - vad och hur

Vi kommer att bedöma:

 • Kan du jämföra och storleksordna bråk, decimaltal och procenttal?
 • Kan du rita och skriva enkla bråk och koppla till procent och decimaltal?
 • Kan du visa att en hel kan se ut på olika sätt och delas upp i olika delar?
 • Kan du visa att en mängd kan delas upp i olika andelar?

 

Vi följer hela tiden din utveckling i de uppgifter du gör och i de grupparbeten och samtal du deltar i.

Vi gör diagnoser och utvärderingsuppgifter för att se var du befinner dig och vad nästa steg i ditt lärande är.

 

Undervisning och arbetsformer

Så här vill klassen arbeta för att nå målen:

 • arbeta enskilt
 • arbeta 2&2
 • arbeta i mindre grupper
 • appar på ipaden
 • kort med bråk, procent och decimaltal att para ihop
 • lösa läsuppgifter tillsammans
 • se på film
 • använda konkret material 

Utöver detta kommer vi ha korta genomgångar, gemensamma diskussioner om uppgifter och lösningar. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: