Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstavslandet

Skapad 2018-01-23 13:22 i Björklövens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering.
Förskola
Ur boken "Hur barn lär sig läsa och skriva", av Caroline Lidberg menar hon att barnets första möte med läsandet och skrivandets konst sker genom andra människor. Den vuxne läser och skriver dels för egen del, dels tillsammans med barnet om ämnen som engagerar barnet. Man samtalar om det både i samband med själva läsandet och skrivandet, men också i andra situationer. Barnet får erfara läsandets och skrivandets meningsfullhet. Det sporrar de flesta barn att prova på egen hand, vilket ges tillfälle till genom läs- och skrivmaterial finns tillgängligt för barnet. Den vuxne stödjer läsandet och skrivandet på olika sätt i olika utvecklingsfaser. Barnet går mot eget och självständigare skriftspråkande.

Innehåll

Kartläggning av barngruppen 

Vi har uppmärksammat att många av barnen har ett intresse för bokstäver och "leker" med sammansatta ord, ljudar, rimmar och bokstävers utseende. De syr bokstäver, skriver och letar ord som de kan skriva av samt lek-skriver. Detta tar vi vara på och startar ett tema kring alfabetet som vi kallar bokstavslandet.

Mål

 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • Lpfö98 Rev. 2016
  Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,

Omformulering av läroplansmål

Vi vill att alla barn utvecklar en nyfikenhet för bokstäver. Vi vill att de utvecklar sitt förmåga att känna igen sitt namn med dess bokstäver och påbörjar sin utveckling med att forma bokstäver.

Vi vill väcka barnens intresse och ge en ökad förståelse för de skrivna bokstävernas betydelse för ord, skrivning och även läsning.

 

Genomförande/Arbetsmetoder

Vi arbetar i två grupper som är oberoende av varandra. Utifrån barnens intresse så planeras arbetet och aktiviteterna. Vi utgår från "Läslandet" som är ett material baserat på att trollet Månkemire kommer på besök med olika bokstäver. Till varje bokstav finns sånger, sagor, ramsor och andra aktiviteter med anknytning till aktuell bokstav. Aktiviteterna kan vara smaka på frukter/ grönsaker, måla/ pyssla eller lekar som börjar på en viss bokstav. Vi planerar att arbeta med varje bokstav ungefär en och en halv vecka.

Uppföljning

Utvärdering

Analys och utveckling

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: