👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nyckelpigan ht-18

Skapad 2018-01-23 13:36 i Vallhamra förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Vi har börjat en ny termin med nya barn i Vingarnas grupp. Vi tänkte jobba med trygghet och att lära känna de nya barnen.

Innehåll

Vi pausar vårt tema Årstider och börjar med nytt tema "vatten". Vi kommer att prata om vad som händer med vatten när det blir kaltt eller värmt ute i naturen. Vi kommer även att prata med barnen om vad som händer med vatten på olika tillfälle exempelvis när vi dricker eller när vi spolar ner på toaletten. Vi kommer inkludera olika djurs namn som lever i sötvatten respektiv saltvatten. Vi kommer att nämna om olika fisker och amfibier och skaldjur.

Vi jobbar samtidigt i barngruppen med kompisregler. Detta för att barnen ska utveckla sin sociala kompetens och förmågor. Vi skapar tillsammans kompisregler och övar på vår samarbetsfömåga.

 

 

15 Januari 2018

Vi har under höstterminen arbetat för att gruppen skulle känna sig trygga med de nya barnen och även pedagoger.Vi fortsätter att jobba med trygheten i början av denna terminen. Vi känner att  flera av våra stora barn behöver mer stimulans och förbredelse inför skolan för att komma till ro i verksamheten. VI behöver arbeta för att strukterera vår verksamhet så att vi kan skapa små sammanhang för att barnet ska känna sig trygga och delaktiga. 

 

29  Januari

 

Vi känner att gruppen behöver mer samarbetsövningar. Vi jobbar med detta  genom att prata om temat samt att  göra olika lekar som utvecklar deras sociala förmågor.

 

 9 Augusti 2018

 

Vingarna har fått nya medlemmar 0ch vi vill gärna att de ska känna sig trygga i gruppen. Vi kommer att lägga mycket tid på att lära känna varandra för att skapa trygghet och ta reda på barnens intresse och kompetenser. Detta kommer att läggas som grund för vår  kommande temaarbete 

 

1 Oktober 2018

Det känns att Vingarna har landat nu och därför har vi börjat med våra aktiviteter som  är inkopplad till vårt teamplan. Vi fokuserar på språket mest detta för att det finns stort intresse hos barnen och även föräldrar.  Vi jobbar även på sociala och empatiska relationer för att få gruppen att fungera bra. Det känns att vissa behöver lite stöd för det sociala sammanhanget.

 

 

Vart ska vi?

Vi vill att alla barnen ska lära sig vattnets olika former och vattnets betydelse för livet på jorden. Vi vill att barnen ska kunna vattnets kretslopp. De ska lära sig skilnaden på djur som bor i sötvatten respektiv saltvatten.

 Vi pratar om skilnaden mellan sjöar och hav samt bäckar, å och älvar.

Vi kommer att ge mer uppgifter och uppdrag  till våra stora barn  utifrån vår läroplan för att förbreda de till skolgången som har koppling med temat.

 

9 Augusti 2018

 

Vi vill att alla barnen ska utveckla sina kompetenser och förmågor samt att känna sig trygg och säker i den. Vi vill att de ska känna sig självständiga och tro på sig själva.

 

1Oktober 2018

Vi vill lyfte barnens intresse och nyfikenhet om böcker och dess texter och bilder samt att utveckla deras talspråk genom att ge de tid och utrymme att återberätta de böcker vi läser på vår läsvila. Vi lägger stor fokus på dessa områden då är de grund förutsättning för deras utveckling och lärande. 

 

 

Hur blev det?

 

 

Hur gör vi?

 

- Vi genomför  olika aktiviteter ute eller inne som är kopplat till vårt tema.

- Vi besöker platser i närområdet som har koppling till temat exempelvis vi går till Blacktjärn eller till någon bäck.

- Vi har mål att åka på utflyckter i den mån som det går som berör temat.

- Vi läser böcker och flanosagor som handlar om vatten.

- Vi återkopplar temat  i vardagen på förskolan såsom i samlingar och matstunder.

 

 

Lpfö98 Rev. 2016 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

 • Lpfö98 Rev. 2016 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö98 Rev. 2016 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

 

9 Augusti 2018

Vi kommer att jobba mycket sociala lekar och samarbetslekar. Vi kommer även genomföra aktiviteter som stärker självkänsla och integritet.

 

1 Oktober 2018 

 

Vi har planerat att besöka biblioteket regelbundet dvs två gånger i månad. Samtidigt tar vi  läsvilan som rutin efter lunchen.All personal tar ansvaret att hålla läsvilan. Ingenting förhindrar den. För att kunna att väcka interesset hos barnen skickar vi hem en påse då ska barnen ta med sig en bok till förskolan, Varje vecka är ett barns tur att ta med sig sin favorit bok och berätta till kompisarna om vad som händer i boken och varför är den bok deras favoritbok. Vi anpassar böcker till barnens ålder och intresse. Vi kommer att inkludera naturkunskap i våra aktiviteter som är inkopplad till vårt teamplan.    

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, inne­ håll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att utvärderingsmetoder, hur dokumentation och utvärderingar används och påverkar verksamhetens innehåll och arbetssätt samt barns möjligheter att utvecklas och lära inom samtliga målområden kritiskt granskas, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
  Lpfö98 Rev. 2016
 • barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
  Lpfö98 Rev. 2016