Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tusenfotingen Vt-18

Skapad 2018-01-23 13:37 i Vallhamra förskola Partille
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.
Förskola
Det här är en mall att utgå från när arbetslaget planerar och reflekterar utifrån teamplanens utvecklingsområden.

Innehåll

Var är vi?

Vi är en 1-5års avdelning med 3 heltider och 19 barn.

Vi har lärt känna barngruppen och på kan så vis ta hänsyn till barnens behov och nyfikenhet.

 

Vart ska vi?

 

Vi fortsätter att sträva efter att få ett tillålande klimat, trygghet och kännsla av sammanhang i barngruppen.

Vi fördjupar oss under terminen i ämnerna matematik, språk och färg.

 

 

 

Hur blev det?

 

 

Hur gör vi?

Vi delar upp barngruppen i mindre grupper för att få utmaningarna på lämplig nivå.

Vi forsätter att ta hjälp av barbapapa-familjen.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att verksamheten i sin helhet, dvs. dess förutsättningar, organisation, struktur, inne­ håll, aktiviteter och pedagogiska processer dokumenteras, följs upp och utvärderas,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning och analys omfattar hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: