Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Bondgården - Djurfamiljerna

Skapad 2018-01-23 13:50 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola F – 2 NO (år 1-3) SO (år 1-3) Svenska
Bondgården har stor betydelse för vårt samhälle och mycket av det vi äter kommer därifrån. Därför är det viktigt att vi studera och utvecklar vår kunskap om bondgården. Vi kommer att lära oss om olika djur och vad som händer på en bondgård. Vi ska diskutera vilka produkter vi kan få från djuren och vad vi kan använda dem till, vi kommer att lära oss om bondens roll för samhället och vi kommer att lära oss om mjölkens väg från bondgården till affären.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du kommer att få möjlighet att utveckla dina förmågor och kunskaper att:

·      Analysera kring bondens arbete och bondgårdens roll i samhället

·      Relatera till egna erfarenheter

·      Lyssna och titta på film om bondgårdsdjur

·      Känna igen olika djurfamiljer som finns på en bondgård

·      Förklara mjölkens väg från ladugården till affären

·      Förklara hur man framställer olika livsmedel från djuren

·      Samtala och diskutera om egna tankar och erfarenheter

·      Samarbeta i grupper

Bedömning - vad och hur

Vi kommer bedöma din förmåga att:

·      Beskriva olika djurfamiljer som finns på bondgården

·      Berätta vad man kan få för produkter från olika djur

·      Beskriva hur man framställer olika livsmedel från djuren

 

Genom att:

-       Se om du är delaktig i samtalen runt bondgården

-       Uppmärksamma om du lyssnar och talar i grupp

-       Se om du samtalar och diskuterar om egna erfarenheter och förslag

-        Lyssna och skriva gemensamma och individuella texter

 

Undervisning och arbetsformer

Under vårt tema kommer vi att:

·      titta på filmklipp om olika djurfamiljer som bor på bondgården

·      samtala om vad vi får för produkter av djuren på bondgården

·      skriva faktatexter om djurfamiljer på bondgården

·      få berätta och samtala om sina egna tankar, reflektioner och erfarenheter

·      få återberätta och para ihop bild med text

·      skriva ett brev till en bonde

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: