Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 6 VT-18

Skapad 2018-01-23 13:53 i Kommunövergripande grupper FG Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Svenska
Under vårterminen kommer vi framförallt arbeta med läsförståelse och att skriva olika texter. Vi kommer också träna på att söka och sätta ihop information samt att vara källkritiska.

Innehåll

 Innehåll

Du kommer att lära dig

 • läsa mellan raderna
 • samtala om texter eller böcker
 • uttrycka dina erfarenheter, åsikter och känslor skriftligt och muntligt
 • skriva olika slags texter
 • göra person och miljöbeskrivningar och skriva gestaltande
 • vara källkritisk

 

Förmågor vi tränar:

 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter 
 • samtala kring litteratur/texter
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • språkliga strukturer 
 •  Söka information från olika källor och värdera dessa

Arbetssätt
Du kommer

 • träna vidare på att hålla igång ett samtal
 • läsförståelse
 • grammatik
 • skriva olika texter
 • söka fakta via internet 

Bedömning

Vi kommer att bedöma dina kunskaper

 • Se matrisen nedan

Du kommer få redovisa dina kunskaper löpande under terminen genom att

 • samtala i grupp
 • redovisa via SO.n
 • läsa texter högt
 • göra läsförståelseövningar
 • diverse skrivuppgifter
 • ge respons
 • göra Nationella provet i svenska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Sv
Bedömningsmatris i Svenska åk 6 VT -18

Nivå 2
Nivå 4
Nivå 6
Lässtrategier Läsutveckling
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Läsa mellan raderna
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Läsa och tolka texter: Skönlitteratur, fakta, reportage, instruktion, insändare, sagor och dikter.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett enkelt sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett enkelt sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett utvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett utvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Du kan förstå och diskutera olika slags texters budskap på ett välutvecklat sätt. Du gör det med hjälp av vad du själv varit med om. Du beskriver på ett välutvecklat sätt vad du tyckte och tänkte när du läste.
Röd tråd - kronologisk ordning Början, mitt och slut
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Språkets struktur och normer Meningsbyggnad, Stavning, skiljetecken, Sambandsord, Tempus, Ordklasser, Huvudsats, bisats
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Berättande texter Innehåll Miljö-och personbeskrivningar, känslouttryck
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Faktatexter och andra källor Söka och använda information
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen kan användas.
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett ganska bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett bra sätt.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och egna ord. Du använder ord som hör ihop med det du skriver om på ett mycket bra sätt.
Samspel mellan text och bild
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Ge omdömen om texters innehåll Bearbeta egna texter utifrån respons
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Debatt Inför person och grupp
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till så att samtalet fortsätter på ett mycket bra sätt.
Presentation Inför person och grupp
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: