Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext - skriva

Skapad 2018-01-23 14:38 i Wieselgrensskolan Helsingborg
Eleverna utvecklar sin förmåga att förstå och läsa faktatexter samt skriva en egen faktatext.
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska

Innehåll

Det här ska du lära dig:

 

 • Vad en faktatext är.
 • Göra en tankekarta och använda stödord.
 • Skriva en faktatext med huvudrubrik och underrubriker.
 • Skriva en faktatext på datorn.
 • Informationssökning och källkritik.

Så här kommer vi att arbeta

 • Vi går igenom vad som är typiskt för en faktatext.
 • Vi läser faktatexter och arbetar med dem tillsammans.
 • Hur man gör en tankekarta och varför.
 • Vi skriver en faktatext om personen där vi använder huvudrubrik och underrubriker

Vad ska jag kunna?


När jag jobbat med detta har jag utvecklat min förmåga att:

 • läsa faktatexter
 • förstå faktatexter
 • skriva faktatextDetta visar jag genom att:

 • Ha ett varierat innehåll i min faktatext
 • Använda huvudrubriker och underrubriker.
 • Göra en tankekarta och använda stödord.

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Skriva

Skriva

 • Lgr11   kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Faktatext
Söka, välja ut och sammanställa information från olika källor. Helhetsbedömning.
 • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen söka information i böcker/Internet och göra en enkel sammanställning.
Jag kan söka information i böcker/Internet från en källa i taget och göra en enkel sammanställning.
Jag kan söka information från olika källor ex faktaböcker, uppslagsverk och hemsidor. Jag kan göra sammanställning.
Jag kan effektivt söka information från olika källor ex faktaböcker, uppslagsverk och hemsidor. Jag kan göra en sammanställning.
Innehåll (gestaltande beskrivningar, händelseförlopp)
 • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en enkel text med beskrivningar. Jag radar upp fakta.
Jag kan skriva en enkel text med beskrivningar. Jag radar upp fakta.
Jag kan skriva en text med beskrivningar. Jag återger fakta och förmedlar ibland egna tankar.
Jag kan skriva en text som har bra och utförliga beskrivningar. Jag förmedlar egna tankar och utvecklar dem.
Struktur (uppbyggnad, berättarperspektiv, textbindning, egna meningar)
 • Sv  C 6
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva en text där strukturen går att följa, jag berättar så att andra förstår och jag skriver ibland egna meningar.
Jag kan skriva en text där strukturen går att följa, jag skriver ofta egna meningar.
Jag bygger upp en egen struktur så att min text inte liknar de texter jag sökt fakta ifrån. Jag skriver egna varierade meningar.
Jag bygger upp en egen struktur så att min text inte liknar de texter jag sökt fakta ifrån. Jag skriver egna, korrekta och varierade meningar.
Stavning
 • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva texter där de flesta ord är rätt stavade.
Jag är ganska säker på att stava rätt.
Jag stavar oftast rätt och de stavfel jag gör stör inte förståelsen.
Jag stavar de flesta ord rätt.
Skiljetecken
skrivregler
 • Sv  E 6
Jag kan tillsammans med en vuxen skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag kan skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag använder oftast skiljetecken på rätt plats.
Jag använder skiljetecken på rätt plats.
Estetiska uttryck
Förstärka texters budskap med bilder.
 • Sv  E 6
Jag kan med hjälp av en vuxen rita, sätta in en bild eller ett foto i mina texter så att budskapet i texten blir tydligare.
Jag kan rita eller sätta in en bild, ett foto i mina texter så att budskapet i texten blir tydligare.
Jag kan förstärka mina texter genom bilder (egna ritade bilder, Clip art, egna foton, bilder från Internet, PowerPoint, Photo Story eller egna filmer). Jag använder olika sorters bilder. Det jag väljer passar ihop med texten och förstärker budskapet.
Jag kan förstärka mina texter genom bilder (egna ritade bilder, Clip art, egna foton, bilder från Internet, PowerPoint Photo Story eller egna filmer). Jag använder olika sorters bilder som jag väljer och jobbar med effektivt. Det jag väljer passar väl ihop med texten och förstärker budskapet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: