Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reklam, information och kommunikation.

Skapad 2018-01-23 14:42 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
Vi ska lära oss om reklam, Information och kommunikation och även gå in på könsroller och jämställdhet. Vi ska prata om ord och begrepp, analysera reklamer och vi ska göra egen reklam i samarbete med svenskan och bilden.
Grundskola 5 – 6 Samhällskunskap Svenska Bild
Vi ska lära oss om reklam, information och kommunikation och även gå in på könsroller och jämställdhet. Vi ska prata om ord och begrepp, analysera reklam samt göra egen reklam i samarbete med svenskan och bilden.

Innehåll

Mål med arbetsområdet

Detta arbetsområde ska bidra till att du får en inblick i vilka olika massmedier som finns i vårt samhälle och hur de fungerar. 

Du ska också få tillfälle att reflektera över olika källors påverkan på oss människor samt kunna ta ställning till vilka källor som är trovärdiga eller inte.

 

Arbetets innehåll

 

   •  Vi läser, samtalar om och svarar på frågor

   •  Vi ser på Utbildningsradions Är det sant? om källkritik och diskuterar programmet

     Vi diskuterar varför källkritik är viktigt och hur man kan kolla en källas trovärdighet

   •  Vi tittar närmare på nyheter i olika medier och undersöker vad det är som gör det till en nyhet och hur vi kan veta att det har hänt

   •  Vi kollar på reklam från förr och nu och undersöker vilka knep som används för att locka oss att köpa produkterna

   •  Vi avslutar med ett test där du får chans att visa vad du lärt dig inom arbetsområdet

Arbetssätt
Vi kommer att...

 • läsa texter tillsammans och enskilt
 • samtala i stor grupp och i mindre grupper
 • ha genomgångar med lärare
 • svara på frågor både om innehåll i texter vi läst och frågor där vi måste tänka vidare själva eller läsa mellan raderna
 • analysera reklam
 • träna oss i att sälja in en produkt/övertala i text och bild och göra egen reklam i samarbete med bild och svenskan
 • se film 

Bedömning

Jag kommer att titta på hur väl du:

• använder och förstår viktiga ord och begrepp i arbetsområdet

• aktivt deltar i de olika samtalen

• förstår massmedias roll i samhället

• kan kontrollera en källas trovärdighet

 kan analysera reklam/göra en egen reklambild/text

• svarar utförligt på de skriftliga frågor som vi arbetar med

Du visar dina kunskaper i de muntliga diskussionerna vi har under lektionstid och skriftligt genom att skriva ett test.

Konkretiserade mål:
Det innebär att du ska kunna....

 • förklara och använda viktiga ord och begrepp så som nyhet, reklam, information och kommunikation, könsroller, jämställdhet, massmedia, medier, sociala medier, reklam, budskap, trovärdig, censur, syfte, avsändare, målgrupp, källa, källkritik mm.
 • undersöka könsroller ur ditt perspektiv
 • resonera runt olikheter i hur reklam framställer människor beroende på kön 
 • värdera källor utifrån avsändare och informationens syfte
 • uttrycka en åsikt, värdera och resonera runt åldersgränser i sociala medier

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6

Matriser

Sv Sh Bl
Medier och information

På väg
E
C
A
Faktakunskaper/Resonemang
Du behöver hjälp för att berätta om olika medier.
Du har grundläggande kunskaper om mediala strukturer. Du kan ge något exempel på vad det finns för olika medier.
Du har goda kunskaper om mediala strukturer. Du kan ge några exempel på vad det finns för olika medier.
Du har mycket goda kunskaper om mediala strukturer. Du kan ge flera exempel på vad det finns för olika medier. Du kan motivera hur medier kan påverka dig.
Faktakunskaper/Resonemang
Demokrati och diktatur
Du behöver hjälp för att förklara hur medier fungerar i en demokrati och i en diktatur.
Du kan på ett enkelt sätt förklara hur medier fungerar i en demokrati och i en diktatur.
Du kan tydligt förklara hur medier fungerar i en demokrati och i en diktatur.
Du kan tydligt förklara hur medier fungerar i en demokrati och i en diktatur. Du använder sambandsord i förklaringen.
Faktakunskaper/Resonemang
Demokratins gränser
Du kan inte berätta om demokratins gränser.
Du kan berätta om vad demokratins gränser innebär.
Du kan med egna ord förklara vad demokratins gränser innebär.
Du kan med egna ord förklara vad demokratins gränser innebär. Du förklarar likheter mellan några delar.
Begrepp
Du kan inte förklara vad begreppen betyder.
Du kan berätta vad några utvalda begrepp betyder. I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan med egna ord förklara vad några utvalda begrepp betyder. I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan med egna ord förklara vad några utvalda begrepp betyder och du kan förklara sambandet mellan några begrepp. I beskrivningarna kan du använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
Uttrycka ståndpunkter
Du kan inte svara på frågor och deltar inte i muntliga diskussioner.
Du kan ibland svara på frågor och är ibland med i diskussioner.
Du kan flera gånger svara på frågor och är flera gånger med i diskussioner.
Du kan nästan alltid svara på frågor och är nästan alltid med i diskussioner.
Källkritik
Du behöver hjälp för att skilja på fakta och värderingar i olika källor.
Du kan skilja på fakta och värderingar i olika källor.
Du kan skilja på fakta och värderingar i olika källor. Du kan välja ut den källa som du tycker är mest tillförlitlig.
Du kan skilja på fakta och värderingar i olika källor. Du kan välja ut den källa som du tycker är mest tillförlitlig och motiverar ditt val.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: